Persondatapolitik for www.rnn.dk

Formål:
Formålet med persondatapolitiken er at forklare hvordan vi indsamler og anvender persondata når du besøger www.rnn.dk.

Databehandler:
Rødovre Lokal Nyt ApS
Rødovre Centrum 241
2610 Rødovre
CVR-nummer: 26507812

Persondata:
Rødovre Lokal Nyt indsamler kun den data du selv sender til os. Det kan f.eks. være:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Emailadresse
 • Fotos

Og bliver indsamlet når du f.eks

 • Indsender læserbreve
 • Deltager i konkurrencer
 • Deltager i undersøgelser
 • Indsender fotos/historier og lignende
 • Annoncerer på rnn.dk

Vi videregiver ikke dine informationer til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt har givet samtykke til det.

Rødovre Lokal Nyts hjemmeside er tilmeldt Datatilsynet som en offentlig tilgængelig informationsdatabase og er omfattet af bestemmelserne i lov om massemediers informationsdatabaser. Det betyder at behandling af de personoplysninger, som er offentligt tilgængelige på rnn.dk er undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser.

Ligeledes er Rødovre Lokal Nyts behandling af personoplysninger som udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, også i et vidt omfang undtaget af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser.

Opbevaring af dine personoplysninger:

VI opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til det formål de er indhentet. Herefter vil de blive slettet.

Dine rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet informationer om dig
 • Du har i I visse tilfælde ret til at gøre indsigelse i mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på

Opdateret sidste gang: Torsdag den 24. maj kl. 21.33