Rødovre Håndboldklub

Formand:
Michael Eriksen
Kontakt:
Tlf.: 22 16 88 30
michael.eriksen@rodovrehk.dk

Hjemmeside: www.rodovrehk.dk

En håndboldklub fuld af spænding, håb og længsel

Det er næsten ikke til at beskrive med ord, hvor meget vi glæder os til at komme i gang med håndbolden igen som én hel, sammenhængende klub.

Det er først og fremmest superfedt at kunne fortælle den positive historie om humlebien, der flyver, fordi den ikke ved, at den ikke burde kunne flyve.
Sådan har vi det med vores 1. divisonsdamer, der som klubbens eneste har haft ret til at træne og deltage i turneringsaktiviteter i løbet af det seneste år. Det har de gjort så godt, at de igen i den kommende sæson har kvalificeret sig til at spille med i toppen af dansk håndbold på 1. divisionsniveau. Det er samtidig meget bemærkelsesværdigt og helt fantastisk, at vi som klub har oplevet en decideret medlemsfremgang under coronaperioden, så vi i dag tæller ca. 550 medlemmer.
Det kan kun skyldes vores frivillige trænere og lederes vanvittige engagement og vores medlemmer og forældrenes lyst til at hænge i – også når det er rigtig svært. Hvilke andre klubber kender du for eksempel, der er gået fra ingen U19-piger til et halvt hundrede stykker på et år? Det betyder den dag i dag, at vi, ved indgangen til den nye sæson 2021-2022, mangler plads til at træne. Tidligere var det vores ønske frem mod opførelsen af Stadionhal 2, at der ville blive bygget et fitnesslokale med adgang for alle klubber omkring Elstedvej plus den del af kommunens borgere, der kunne bruge tilbuddet i et sundhedsfremmende øjemed. I mellemtiden er der dog sket det, at vi selv har fundet en kommerciel løsning, som vi betaler os fra hos Rødovre Fitness Club. Samarbejdet fungerer faktisk så godt, at vores reelle behov i dag ikke er styrke-
træningsfaciliteter. Det er derimod blevet en helt ny hal nummer 3.

Behov for ny hal
Hvor kunne vi godt tænke os, at de indendørs halfaciliteter snart kunne komme til at følge bedre med den demografiske udvikling i kommunen. Det har stået sløjt til i mange år, og vi mener i hvert fald selv, at vi har brugt den platform, vi har i FIR, til at gøre opmærksom på problemet.
Vi har på ingen måde lyst til at sige nej til nye medlemmer i fremtiden, og vores prioritering har da også altid været at skære i de eksisterende holds træningstider, når vi blev flere og flere. På den måde har vi undgået at oprette ventelister.

Men det gør visionen om at kunne være kombineret elite- og breddeklub langt sværere, hvis træningstiden er reduceret til fem kvarter og samtidig slutter klokken 22 enkelte dage. Som amatørklub kan vi ikke lokke spillere til med penge, og det har vi sådan set heller ikke lyst til. Men vi har derimod stor lyst til at lokke alle med til at spille håndbold, og det får vi sværere ved ud fra en såvel bredde- som eliteorienteret tilgang, når faciliteterne ikke svarer til medlemstallet og indbyggertallet i kommunen generelt. Vi vil gerne komme med en klar og entydig opfordring til at planlægge opførelse af en hal 3 på Elstedvej for at kunne imødekomme den lyst og de fremtidige behov, der er for at spille håndbold såvel som floorball og badminton i Stadionhallerne i fremtiden. Modsat lurer risikoen for dårlige klubsamarbejder lige om hjørnet, for når truget er tomt, så bides hestene som bekendt.

Tilbage til sidste nyt om noget helt formidabelt. En del af den spænding, det håb og den længsel, der fremgik af overskriften er netop blevet udløst. Vi har nemlig allerede skudt sæsonen i gang med en kæmpestor, fælles klubtur til Fredericia. Her kunne man opleve alt det, RH handler om: Rødovre HK er en forening, der bygger på sunde værdier og hårdt arbejde, grundlagt af gode frivillige med hjertet det rette sted. RH har plads til alle.
Selvfølgelig står håndbolden som 1. prioritet, men klubben og turen rummer plads til så meget mere. Der er en fantastisk grobund for dannelsen af sociale relationer, på kryds og tværs af alder, køn, niveau og socioøkonomisk status. Sociale relationer, der for mange holder hele livet. Det er et unikt fællesskab, hvor der er plads til at udvikle sig som håndboldspiller, men måske allervigtigst, også som menneske. Sociale færdigheder, fællesskaber og menneskelige kompetencer, er blot nogle af de ting man får med i bagagen. Ting du ikke kan lære fra en bog, de skal opleves og erfares på egen hånd. RH er et værested i den forstand, at der altid står nogle klar til at hjælpe, og der er altid plads til at hjælpe andre. Næsten som en lille familie.

Det skal summe af liv og glade dage
Vi har masser af aktivitet, vi kan være stolte af, men den helt store opgave bliver at få forløst den energi, der har ligget og ventet på at blive brugt. Vi regner igen i den kommende sæson med at være mellem 25 og 30 turneringstilmeldte hold. Vi regner med, at de helt små i trille-trolle afdelingen bliver endnu flere, og så udvider vi samarbejdet med IFEL (Idræts-foreningen i Espelunden, der har fokus på idrætstilbud for børn og unge med særlige behov), så vi ud over vores hold med RH-warriors også formår at rumme børn med særlige behov på vores almindelige hold. Et stort aktiv i den forbindelse er, at vi igen kan se frem til at kunne bruge vores klub-
lokale og vores cafeteria. Det har vi savnet big time! Her er det visionen, at hele området omkring sta-
dionhallerne skal summe af aktivitet hver dag.

Vi fungerer lige nu som motor for en hel masse rigtig god håndboldaktivitet, men på sigt kunne vi også nemt se os selv som en del af et større idrætsfællesskab med udgangspunkt i Stadionhallerne og hele området omkring Elstedvej. Tænk, hvis alle mulige mennesker kunne mødes omkring mange forskellige idrætslige og øvrige kulturelle aktiviteter, og det fungerer så godt og ligger i så gode rammer, at man slet ikke har lyst til at tage hjem igen, når man først er mødt op. Fedt, ikke sandt?

En lille bøn på falderebet skal omhandle den ting, som vi, i de senere år, ikke rigtig er lykkes med: Antallet af sponsorer.

Som det fremgår af annoncen på den anden side, så er vi utrolig glade for de sponsorer, vi allerede har. Men det er ingen hemmelighed, at vi sagtens kan bruge flere sponsorer.
Så vil vores mulighed blive rigtig meget bedre for at skabe endnu mere fællesskab, både på og uden for banen… for alle vores medlemmer.