Overvejer I at stifte et I/S?
Selskabsret-e1635316160855.jpg
sponsoreret indhold Der kan være svært at vælge den helt rigtige virksomhedsform, når man ønsker at udleve sin iværksætter-drøm. Hvis I er flere, der overveje at stifte et selskab sammen, kan I overveje, om det skal være et interes-sentskab. Nedenfor kan du læse mere om denne virksomhedsform.

Hvad er et I/S?

Et interessentskab, nærmere kendt som I/S, ligner meget en enkeltmandsvirksomhed. Den store forskel ligger i, at et I/S skal have flere ejere. Det er ikke et krav, at ejerne er fysiske personer, men kan også være juridiske personer, dvs. foreninger, selskaber osv. Dog er det som oftest fysiske personer, der står som interessentskabsejere.

Hvis I er flere, der overvejer at stifte et selskab sammen, kan det være, at et I/S er den bedste løsning for jer. En af de helt store fordele ved denne selskabsform er, at der ikke stilles noget krav om et indskud.

Sådan begynder jeres rejse

Som tidligere nævnt behøves I ikke at have en bugnende bankbog for at stifte et I/S, da der ikke stilles krav om et indskud. Dvs. at det ikke koster at stifte et I/S. Der stilles kun krav om, at der er den nødvendige kapital til at drive virksomheden.

Få indgået en klar I/S-kontrakt

I bør altid få sat rammerne, når I vælger at stifte et selskab sammen, nemlig en I/S-kontrakt. Heri bør I sørge for at sætte rammerne for jeres samarbejde samt virksomhedens drift, både på kort og på lang sigt. På denne måde kan I forebygge tvister, hvis I en dag bliver uenige. På denne måde kan kontrakten danne løsningsgrundlaget af tvisten, da I således kan gå tilbage til stiftelsen af jeres I/S og herefter vurdere, hvad I har aftalt.

En I/S-kontrakt bør bl.a. regulere de juridiske problemstillinger, der opstår, hvis en af jer pådrager I/S’et et erstatningsansvar, og hvad der så skal gælde for de andre interessenter. Ligeledes hvis en af jer går personligt konkurs, og hvad der så skal ske med jeres I/S.

Da det ikke er lovpligtigt at indgå sådan I/S-kontrakt, har I selv mulighed for at aftale de spilleregler, som I tænker, der egner sig bedst til lige netop jeres selskab.

Det her skal I være meget opmærksomme på, inden I stifter et I/S

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at I som ejere af et I/S hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. Dvs. hvis jeres selskab har et underskud, så er det jer som ejere, der hæfter med jeres private formue.

”Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.”