Kloge klimaløsninger på vej
michel-berg_001_230217_BP.jpg

Michel Berg

Vi skal hjælpe hinanden til at blive bedre, så ideen om at gøre det gratis at tilslutte sig fjernvarmenettet i Rødovre kommune bliver helt sikkert ikke det sidste gode tiltag i klimaets og miljøets tjeneste, lyder det fra Michel Berg (S). Foto: Arkiv
debat Store oversvømmelser i Europa, orkaner i Amerika og den grønlandske indlandsis smelter. Vejret har vi altid haft og vi har kendt til naturkatastrofer i mange år og selvom Danmark ikke oplever de store katastrofer, er vi nødt til at forholde os til det, også i Rødovre Kommune.

Som med det meste, drejer det sig om at forebygge og vi er allerede i gang i Rødovre. I alle nye anlæg laves der klimaberegninger, så vi bedst muligt tager højde for fremtidens vejr. Vi bygger anlæg, hvor overfladevandet samles og ledes hen hvor det ikke gør skade, så vi ikke får oversvømmelser. Vi udbygger fjernvarmen, så endnu flere bliver koblet til vores fælles varmekilde, hvor vi har mulighed for at regulere, så varmen produceres på den mest klimavenlige måde. Vi sætter lade standere op, så alle kan få elbilen ladet op. Alt nybyggeri laves efter de bedste og mest miljøvenlige materialer. Vi indretter parker og frie områder, så de tager bedst muligt hensyn til naturen. Man kunne fortsætte opremsningen af de mange løsninger, vi laver i Rødovre kommune.

Godt for de næste generationer
Og der er mange fordele ved at tænke klima- og miljørigtigt, på sigt giver det et bedre klima og et bedre miljø, det er ikke bare godt for naturen, det er godt for de næste generationer. Men selvom opremsningen af gode klimaløsninger er nem at lave, er det et stort arbejde at gøre det. Omstilling til mere klimavenlig produktion og levevis i det hele taget, kræver noget af os alle, at vi hele tiden har den bedste klimaløsning for øje, at vi lige fra nybyggeri til reparationer, til produktion af fødevarer, til varmeforsyning og til affaldssortering, alt spiller ind på vores klima.
Men vi kan godt i Rødovre, hvis vi hjælper hinanden.
Derfor er det oplagt, at kommunen går ind i projekter i samarbejde med både borgere og erhverv, så vi kan løfte i flok. Et godt eksempel er den nye cykelstrategi, som skaber rammerne om Rødovre som fremtidens cykel-by. Jeg kunne også nævne den nye plaststrategi, der sætter baren højt for vores forbrug af plastik, eller vores nye prioritering af de gennemskærende veje, der viser hvordan Rødovre både kan blive grønnere og mere sikker, samtidig med at vi binder byen sammen og sænker trafikstøjen.
Der kommer helt sikkert til at ske mange ting i fremtiden, nye teknologier kommer, nye varmekilder, nye måder at producere på og nye transportmidler vil se dagens lys. Vi skal hjælpe hinanden til at blive bedre, så ideen om at gøre det gratis at tilslutte sig fjernvarmenettet i Rødovre kommune bliver helt sikkert ikke det sidste gode tiltag i klimaets og miljøets tjeneste.