Godkender ungeboliger ved Rødovrehallen
lars-britt_635_200521_BP-scaled.jpg
Kommunalbestyrelsen har godkendt den lokalplan, der skal muliggøre ungdomsboliger ved denne jordvold på bagsiden af Rødovrehallen. ”Det er helt afgørende, hvis vi skal bevare Rødovre som en blandet by, at der også er boliger, som er til at betale for folk med helt almindelige indkomster og for vores unge mennesker,” lyder det fra borgmester Britt Jensen (S). Foto: Arkiv
boliger Kommunalbestyrelsen har godkendt Lokalplan 153, der muliggør at Rødovre Kommune kan opføre almene boliger for unge i alderen 18-30 år på et grønt areal på bagsiden af Rødovrehallen. I alt skal der bygges 12 almene familieboliger og 26 ungdomsboliger.

Som ung kan det være svært at finde en bolig, når man skal flyve fra reden, og derfor har Rødovre Udsatteråd i årevis været optaget af, at finde løsninger på de boligudfordringer som mange unge oplever.
Derfor er formand for Rødovre Udsatteråd, Lars Ahlstrand, også ganske godt tilfreds med, at Kommunalbestyrelsen har godkendt Lokalplan 153, der skal bane vejen for et nyt alment boligprojekt centralt i Rødovre.
”Boligsituationen er så alvorlig, at vi i rådet besluttede os for at kigge nærmere på, hvad der var af muligheder for at skaffe boliger til unge. Boliger der tilmed skulle være til at betale,” fortæller Lars Ahlstrand, der derfor sammen med Udsatterådet fremsatte et forslag til Rødovre Kommune om at etablere almene boliger for unge i alderen 18-30 år, som af forskellige årsager står uden en bolig. Et projekt der ny skal etableres som et nyt bofællesskab, der trækker inspiration fra Venligbolig Plus på Frederiksberg.
”Vi rettede henvendelse til borgmesteren, skitserede vores idéer og siden har processen været i gang,” lyder det fra Lars Ahlstrand.

Bliver ikke deleboliger
Boligerne skal bygges på bagsiden af Rødovrehallen og Rødovre Skøjte Arena i hjørnet, der støder op til Rødovre Byggelegeplads.
Den nye lokalplan giver mulighed for, at boligerne kan opføres i punkthuse i tre og fire etager. Det var oprindeligt planen, at der i punkthusene skulle etableres cirka 21 deleboliger á 50 m2, men Rødovre Kommune oplyser, at man efter nærmere drøftelser af boligkonceptet vurderer, at det vil være mere hensigtsmæssigt at indrette ca. 26 solistboliger á ca. 33 m2 samt ca. 12 (familie)boliger á ca. 43 m2.
”I Rødovre Udsatteråd tror vi ikke på løsningen med at dele bad og toilet, og derfor mener vi, at det er mest hensigtsmæssigt med solist- og familieboligerne,” fortæller Lars Ahlstrand.

De unge skal være motiverede
De kommende familie- og ungdomsboliger er tiltænkt tre grupper af unge i alderen 18-30 år. Unge idrætsudøvere, unge der på den ene eller anden måde er sårbare og ’almindelige’ unge, der er på boligjagt. For Lars Ahlstrand er det helt afgørende, at de unge der senere flytter ind i de kommende boliger, ønsker at indgå i fællesskab med hinanden.
”De unge, der kommer til at flytte ind i boligerne, skal på forhånd have sagt ja til konceptet, og dermed være villige og indstillede på at indgå i fællesskabet og mødes med hinanden. De skal være motiverede for projektet,” fortæller Lars Ahlstrand.

Husleje på 3.300 kroner
Rødovre Kommune oplyser, at ungeboligerne forventes at koste 43,6 millioner kroner, og at huslejen for ungdomsboligerne foreløbigt er beregnet til at koste 3.300 kroner om måneden, mens familieboligerne forventes at få en månedlig husleje på 4.700 kroner.
”Det betyder meget for mig, at vi hjælper lige netop de unge, som ofte har allermest brug for en bolig og en god start på voksenlivet. Jeg er meget taknemlig for, at Udsatterådet har sat det her problem på dagsordenen, og at vi i samarbejde har fundet en vej. Det viser, at samarbejde er en styrke for vores fællesskab og for udviklingen i byen,” siger borgmester Britt Jensen om sagen.