Får betinget tilsagn om stationsnærhed
brt-presse-roedovre-kommune.jpg
Rødovre har fået betinget tilsagn i en statslig forsøgsordning, som giver mulighed for at opføre større byggeri langs grønne hurtigbuslinjer i hovedstadsområdet. Foto: Movia/Schauman & Nordgren Architects
trafik Sommerens politiske infrastrukturplan banede vejen for en ny BRT-linje på Tårnvej, og nu har Rødovre Kommune fået et betinget tilsagn om stationsnærhed ved et fremtidigt stoppesteder på linjen ved Rødovre Centrum. Visse betingelsen skal dog opfyldes.

Rødovre Kommune har i første omgang fået grønt lys, eller rettere et betinget tilsagn i en statslig forsøgsordning, som giver mulighed for at opføre større byggeri langs grønne hurtigbuslinjer, den såkaldte BRT-linje, der i egen bane skal køre på Tårnvej.
Rødovre Kommune har fået tilsagnet sammen med fire andre kommuner i hovedstadsområdet.
”Det er rigtig positivt, at fem kommuner nu bliver en del af denne forsøgsordning, der skal give os viden om effekterne af at etablere større byggeri langs BRT-linjer,” lyder det i en pressemeddelelse fra Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.
Forsøgsordningen skal bidrage til viden om effekterne af at etablere BRT-linjer med dertilhørende tildeling af stationsnære byggemuligheder. For eksempel skal forsøgsordningen være med til at belyse, om de mange daglige brugere af nyt byggeri kan understøtte overflytningen fra bilen til BRT i højere grad, end det allerede forventes at være tilfældet uden stationsnærhed.

Finansieringen skal på plads
Indenrigs- og Boligministeriet oplyser, at et endeligt tilsagn kan opnås, når en række betingelser er opfyldt, herunder at der er truffet bindende beslutninger om finansiering, placering, anlæg og drift af BRT-linjerne.
”Der er ikke nogen afklaring af den kommunale finansiering af et BRT projekt endnu, men planlægningen og dialogerne er i gang og fra Rødovre Kommunes side arbejder vi for, at finansieringsformen tager afsæt i det vi kender fra tidligere større infrastrukturanlæg, som det for eksempel kendes fra Hovedstadens Letbane. Derfor bør der både være låneadgang, friholdelse af anlægsramme samt mulig regional medfinansiering. Men vi ved endnu ikke, hvordan finansieringen ender. Staten har i infrastrukturaftalen afsat en halv milliard kroner til projektet og det er cirka halvdelen af hvad en BRT linje koster, og dermed skal vi finde ud af, hvordan resten skal finansieres,” fortæller Rødovres borgmester Britt Jensen (S).