Velfærd, klasseloft og grønne millioner
kommunalbestyrelse-budget_425_130921_BP.jpg

Kommunalbestyrelsen underskriver budget

Alle partier i Kommunalbestyrelsen står bag næste års budgetaftale. Mandag morgen satte partiernes gruppeformænd deres underskrift på aftalen, inden de stillede op til et skilderi foran rådhuset. På billedet ses fra venstre mod højre: Peter Mikkelsen (Ø), Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), Britt Jensen (S), Kenneth Rasmussen (F), Kim Drejer Nielsen (C), Claus Gisselmann Olsen (UP) og Kim Hammer (O). Foto: Brian Poulsen
budget 2022 En samlet kommunalbestyrelse står bag næste års budget, der har velfærd og grøn omstilling som centrale nøgleord.

Der var kaffe på kanden, croissanter på bordet og generelt brede smil over hele linjen, da partierne i Kommunalbestyrelsen mandag morgen var samlet på borgmester Britt Jensens kontor på rådhuset. Efter en uges intense budgetforhandlinger var gruppeformændene klar til at sætte deres underskrift på næste års budgetaftale, der gennemføres uden nedskæringer.
”Vi har lavet en budgetaftale, der samler hele Kommunalbestyrelsen og det er jeg glad for. Det har været gode forhandlinger i en god atmosfære,” fortalte borgmester Britt Jensen indledningsvis, inden hun gav ordet videre til partiernes gruppeformænd, der alle delte samme holdning. For selvom kommunalvalget står for døren, var der ikke meget uenighed at spore, selvom partierne selvfølgelig ikke fik alle ønsker til næste budget med i aftalen.

Roser forhandlingsmiljø
Det er langt fra givet, at alle partier står bag et budgetforlig, og i de sidste 12 år har Det Konservative Folkepari flere gange trukket sig fra forhandlingerne. Partiet, der er Rødovres næststørste, målt på mandater, er med i år og det skyldes blandt andet gode og konstruktive forhandlinger.
”Vi har også rykket os lidt, men jeg føler også, at vi er blevet imødekommet på en helt andet måde end vi måske har været vant til. Og det er derfor, at det kan lade sig gøre, i en tillidsfuld atmosfære, at få en aftale, som ser rigtig fornuftig ud,” fortalte Kim Drejer Nielsen om forhandlingsmiljøet, der også fik rosende ord med på vejen af Enhedslistens Peter Mikkelsen.
”Tidligere har jeg været hamrende nervøs for budgetforhandlingerne, men det har jeg ikke været i år. Det er dét budgetforlig, i min tid, jeg bedst kan se mig selv i,” fortalte han.

Klasseloft i folkeskolen
Og hvad er det så lige, at den gode atmosfære konkret har resulteret i på næste års budget? Velfærden for blandt andre børn og ældre bliver mærkbart bedre. Der bliver lagt en dæmper på trafikstøjen, og samtidig styrkes de grønne indsatser.
”Vi har lagt vægt på, at vi indfører klasseloft på 24 elever fremfor de nuværende 28 elever per klasse. Vi tror, at det kan gøre en forskel i de enkelte klasser,” fortalte Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen, der også fremhævede fremrykningen af minimumsnormeringerne, som en af partiets mærkesager i budgetforliget.
To sager som Socialdemokratiet deler med SF.
”Minimumsnormeringer og klasseloftet er to sager, der må siges at være rene SF-mærkesager, så man kan jo ikke andet end at smile over, at de sager er kommet med i aftale,” siger SF’s gruppeformand, Kenneth Rasmussen.
Klasseloftet på 24 elever indføres over de kommende ti år i folkeskolerne minimumsnormeringerne i daginstitutioner træder i kraft fra nytår i Rødovre Kommune. Det er to år før den frist, som et flertal i Folketinget har bestemt.

Budget på den grønne gren
Budgetaftalen indeholder også en aftale på 3,4 millioner kroner om rengøring tre gange om måneden til borgere i hjemmeplejen, en styrket indsats overfor ledige, der har mistet deres job under corona-pandemien og 75 millioner kroner til støjbekæmpelse over en 10-årig periode. Og hvis du er til grønne tiltag og klimavenlige investeringer, er budgettet god læsning.
Investeringer med grønne fingeraftryk findes på tværs af aftalen: En cykelstrategi over de næste ti år med en finansiering på 83 millioner kroner skal få flere op på cyklerne, 396 millioner kroner skal sikre, at størstedelen af Rødovre kommer på fjernvarmenettet, og puljen til energitiltag i kommunens egne bygninger fordobles til 24 millioner kroner i de kommende tre år.
”Vi kan og skal som kommune gøre en reel forskel for miljøet. Vi vil være en foregangskommune, og det kan ses. Med aftalen om næste års budget kommer Rødovre til at bevæge sig vigtige skridt i den rigtige retning, og hvis det står til mig, er det kun de første skridt ud af mange,” siger Britt Jensen.

Følg med. I de kommende uger vil vi zoome ind på en række af budgettets hovedpunkter her i spalterne

Samtlige partier roste borgmester Britt Jensen for et godt forhandlingsmiljø. I de kommende uger folder vi budgettet ud i Lokal Nyt, så du kan blive klogere på næste års budgetaftale. Foto: Brian Poulsen

Fakta

Fokusområder i budgetaftalen

Indsats for klimaet: Kampen for klimaet præger flere områder af budgetaftalen for 2022, hvor forbedringer for borgerne går hånd i hånd med forbedringer for miljøet: Næsten 400 mio. kr. skal udbrede fjernvarme til næsten alle hjørner af kommunen. En cykelstrategi til 83 mio. kr. skal få flere til at vælge cyklen som det foretrukne transportmiddel. Øgede investeringer, som understøtter Rødovre Kommunes arbejde med DK2020-projektet, bidrager til at nå målet om at være klimaneutral i 2050. Undersøgelse af muligheder for solceller på Tinderhøj skole, som både påvirker skolens elforbrug og kan bruges i undervisningen i den grønne profillinje. Flere energitiltag skal gøre kommunens bygninger mere grønne.

I toppen over cykelbyer: Med budgetaftalen for 2022 ønsker Rødovre at placere sig i toppen blandt cykelbyer i Danmark. I forhold til størrelse og antal indbyggere er de 83 mio. kr., som er sat af til cykelstier de næste 10 år, på linje med København, som kalder sig verdens bedste cykelby. Sammen med en høj grad af inddragelse af Rødovres borgere skal det bane vejen for, at cyklen bliver det foretrukne transportmiddel for mange flere i Rødovre – det dæmper både trængsel, forurening og trafikstøj.

Minimumsnormeringer: Rødovre Kommune er allerede foran den plan for minimumsnormeringer i daginstitutioner, som er vedtaget i Folketinget. Med en ekstra investering kommer der endnu mere fart i arbejdet med flere medarbejdere til børnene i institutionerne, så Rødovre allerede fra nytår lever op til minimumsnormeringerne. Det er to år før den frist, som er sat af Folketinget.

Rengøring: Borgere i hjemmeplejen vil få tilbudt en ekstra rengøring hver måned. De kan frit vælge, om den ekstra uge placeres i en uge, hvor de ikke får rengøring i forvejen, eller om den placeres sammen med en eksisterende rengøring.

Trafikstøj: Regeringen har sat en plan i gang, som reducerer den vejstøj, som borgere i Rødovre oplever fra Motorring 3. Med budgetaftalen sætter Rødovre Kommune også ind over for støjproblemer, hvor der over de næste ti år bliver lagt støjsvag asfalt på de kommunale gennemskærende veje. Investeringen på 75 mio. kr. vil være med til at sænke trafikstøjen i Rødovre.
Kilde: Rødovre Kommune