Ny beskæftigelsespolitik til fremtidens udfordringer
jobcenter_007_240217_BP.jpg

Jobcenter

"Det er centralt, at borgerne også spørges, at vi lytter til dem, bruge erfaringerne, det er først og sidst borgene, det drejer sig om," skriver Michel Berg. Foto: Arkiv
debat Det glæder mig meget at Enhedslisten i, Rødovre lokal Nyt den 8. september, anerkender vores netop vedtagne vision for beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune og jeg vil også her takke for det gode samarbejde.

Det glæder mig meget at Enhedslisten i, Rødovre lokal Nyt den 8. september, anerkender vores netop vedtagne vision for beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune og jeg vil også her takke for det gode samarbejde.

Naturligvis har vi forskelligt fokus, når det gælder beskæftigelsespolitik. At samarbejdet med virksomheder fremhæves flere gange i visionen skyldes, at det er vigtigt, at vi har virksomhederne med som aktiv partner, ellers tror jeg ikke, vi lykkes. Det er i virksomhederne, de reelle arbejdspladser er og kommer, så det er meget naturligt, at vi vægter dette samarbejdet højt.
Men i visionen vægter samarbejdet med A-kasserne, Jobcentre og borgerne også højt, synes jeg. Det er centralt, at borgerne også spørges, at vi lytter til dem, bruge erfaringerne, det er først og sidst borgene, det drejer sig om. Den netop vedtagne beskæftigelsespolitik for Rødovre Kommune, er både nytænkende og visionær; skabt i et unikt samarbejde, hvor alle interesser er hørt. Derfor er det også mit håb at det giver beskæftigelsen et ekstra løft i kommunen. Og som tiden er nu, hvor vi i Danmark oplever lav ledighed, er det også tid til at gøre en ekstra indsats for at få alle med. Ingen i Rødovre må sidde tilbage med en oplevelse af, at vi ikke har gjort alt hvad vi kan for at få alle i beskæftigelse.

Trivsel og tryghed
Visionen handler ikke kun om at få de ledige i arbejde, det handler også om at skabe trivsel og tryghed, skabe rammerne om en god tilværelse for kommunens borgere. Forslaget taler ind i en fremtid, der kræver mere af os alle, en klimakrise og en nødvendig grøn omstilling, en tid, hvor det ofte er svært at vide hvilken vej man skal gå i livet.
I visionen lægger vi en helhedsorienteret linje, hvor vi hjælper mennesker derhen, hvor de kan bidrage med de kompetencer, de har, ligegyldigt om de er unge, ældre, er af anden etnisk oprindelse, eller om de har sociale og psykiske problemer. Vi tror på, at en helhedsorienteret indsats er vejen frem, en indsats, hvor man inddrager den enkelte mest muligt i processen, og en indsats, hvor vi inddrager uddannelser og erhvervsliv der hvor det giver mening.
Det er gavnligt, for den enkelte og for fællesskabet.