Det savner vi i kommunens ny beskæftigelsespolitik
jobcenter_004_240217_BP.jpg
Necla Baran og Vibeke Kold fra Enhedslisten savner visioner om, at borgere, der kommer i Jobcenteret, i højere grad bliver hørt og inddraget. Foto: Arkiv
debat Rødovre Kommunes beskæftigelsesudvalg har netop vedtaget en ny vision om kommunens beskæftigelsespolitik. Det er vi glade for i Enhedslisten, for der er mange fornuftige mål og principper i visionen.

For eksempel, at borgerne skal have en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, uddannelse som vej til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og fokus på meningsfulde fællesskaber.
Men der er også mål og principper, der ville have været vægtet og formuleret anderledes, hvis Enhedslisten havde været pennefører på visionen.
For eksempel fremhæves samarbejdet med virksomhederne igen og igen. Vi er helt med på, at virksomhederne har en stor opgave med at åbne deres døre for arbejdsløse og udsatte borgere. Men vi savner et fokus på virksomhedernes ansvar for at fastholde og opkvalificere deres medarbejdere, så de undgår at blive arbejdsløse og nedslidte.
Der står heller ikke noget om virksomhedernes opgave med at fortælle jobcentret om deres fremtidige behov for arbejdskraft. Prognoser for det fremtidige kompetencebehov er vigtige for jobcentret, når de skal planlægge tilbud om opkvalificering af ledige borgere. F.eks. i form af jobrotationsprojekter, hvor ledige erstatter faste medarbejdere, mens disse bliver uddannet.
Så ja, virksomhederne er en vigtig samarbejdspartner for jobcentret. Men det er fagforeningerne og a-kasserne også, og dem savner vi i visionen. Blandt andet, fordi fagforeningerne gennem deres kontakt til de virksomheder, de har overenskomst med, har større indblik i fremtidens kompetencebehov, end den enkelte virksomhed kan have.
På samme vis kender a-kasserne deres medlemmers kompetencebehov, drømme og barrierer, og den kilde til viden er heller ikke nævnt i visionen. Det undrer i betragtning af, at meget tyder på, at Folketinget snart vil beslutte at lægge kontakten i de første 6 måneders ledighed over i a-kasserne. Så bliver samarbejdet med a-kasserne endnu vigtigere for jobcentrene.

Borgernes skal høres
Vi savner også visionen om, at de borgere, der kommer i jobcentret, i højere grad bliver hørt og inddraget i jobcentrets arbejde og prioriteringer. Jobcentret skal spørge borgerne og lytte til deres svar: Hvordan oplever de mødet med jobcentret? Føler de, at de har nok indflydelse på den service og indsats, de får? Har de idéer til ændringer i jobcentrets praksis?
I vores valgprogram til kommunalvalget foreslår Enhedslisten, at jobcentret løbende laver tilfredshedsmålinger, så det bliver tydeligt, hvis borgerne er utilfredse med noget. Og vi foreslår også, at jobcentret opretter netværk for de enkelte grupper, for eksempel dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb osv., så borgerne får mulighed for at udveksle erfaringer og i fællesskab formulere deres ønsker til jobcentret.
Vi kan alle ende som en sag i jobcentret. Og så skulle vi gerne opleve, at alle de fine ord i kommunens nye beskæftigelsespolitiske vision også holder i virkeligheden.