Karakterfald på 0,25 koster RG 3,7 millioner
RG-groendag_201_30921_BP.jpg

Grøn dag på Rødovre Gymnasium

En ændring i det sociale taxameter gør, at Rødovre Gymnasium risikerer at miste 3,7 millioner kroner i støtte. Foto: Brian Poulsen
farvel til millioner Tidligere i september tikkede der en ærgerlig mail ind i rektor Peter Ditlev Olsens mailboks. Rødovre Gymnasium står til at kunne vinke farvel til 3,7 millioner efter en genberegning af det sociale taxameter. Årsagen til det skyldes, at kravene for hvornår eleverne anses, som værende frafaldstruet er blevet sænket fra karaktergennemsnit 7,25 til 7,00.

For mange vil et karakterfald på 0,25 ikke virke som værende af ret stor relevans, men spørger man på Rødovre Gymnasium, hvad et karakterfald på 0,25 og dens indvirkning på, om gymnasiet bliver en del af det sociale taxameter i 2022, er svaret et helt andet. Her koster faldet på 0,25  gymnasiet 3,7 millioner.
Rødovre Gymnasium har nemlig modtaget et brev fra Børne- og Undervisningsministeriet med en beregning, som viser, at skolen i den næste periode (fra 2022) for uddeling af socialt taxameter har 38 procent frafaldstruede elever. I den seneste periode fra 2019 til 2021 har skolen haft 47 procent frafaldstruede elever. Den melding betyder, at gymnasiet mister 3,7 millioner.
Socialt taxameter betyder groft sagt, at hvis en skole har 43 procent frafaldstruede elever, modtager skolen et tilskud for samtlige elever på skolen, men har en skole under 43 procent, modtager den ingen penge i socialt taxameter. I yderste konsekvens kan den nuværende model betyde, at én elev kan være den direkte årsag til, at et gymnasium mister millioner.
Rektor Peter Ditlev Olsen er også overrasket over, at gymnasiet pludselig står til at miste 3,7 millioner, fordi kravene pludselig har ændret sig.
”Jeg er meget ærgerlig over, at vi ikke længere er en del af det sociale taxameter. Det var en risiko, som vi godt vidste var der, men det er, fordi man har ændret beregningsmodellen, som så skulle have givet os et ændret elevgrundlag, men det er ikke et billede, jeg genkender. På mig virker det snarere som om, at man har flyttet pengene fra STX og over til erhvervsskolerne og andre i stedet, som ikke rammes i samme grad, som os. Man kan vel sige, at de penge, som man har afsat til det sociale taxameter, er blevet prioriteret anderledes.” forklarer rektoren til Rødovre Lokal Nyt.

Hjælp til udsatte elever
Da det sociale taxameter blev indført i 2015, var formålet at give uddannelsesinstitutioner, med særligt mange frafaldstruede elever, et ekstra tilskud til at iværksætte initiativer mod frafald. Tilskuddet kan for eksempel gå til undervisning, lærere, vejledning og sociale arrangementer, men ikke til administration eller lignende.
Det er dette tilskud, som gymnasiet nu står til at miste efter en genberegning fra Børne-og Undervisningsministeriet har rykket Rødovre Gymnasium ud af listen over gymnasier, som er berettiget til de øremærkede millioner. Årsagen bag den aparte situation skal findes i, at satsen for, hvornår en elev er frafaldstruet, er blevet ændret fra 7,25 til 7,00. Det er elevernes snit fra afgangseksamen i niende klasse, der ligger til grund for, om eleven er frafaldstruet.

Savner politiske svar
Der er dog et lille håb at klynge sig til endnu for RG. Beslutningen er ikke endelig besluttet endnu og er kun blevet meddelt via e-mail. Det vil sige, at corona-kompenserede karakterer kan komme i spil, men følger ministeriets sin vante praksis, ændres den første beslutning ikke, oplyser rektor Peter Ditlev Olsen. Udover Rødovre Gymnasium står 14 andre gymnasier i samme situation, og det er mest de manglende svar og den politiske logik, som Peter Ditlev Olsen undrer sig over.
”For mig giver det ingen mening at gå og ændre så meget på kravet ovenpå corona, hvor der har været rigtig meget berettiget snak om, at eleverne har et fagligt efterslæb, som de skal indhente, men alligevel så laver man sådan en markant ændring. Jeg savner svar fra politisk hold om, hvorfor man har gjort, som man har. Det virker som om, at det er nogle tekniske udregninger, som er sket uden politisk indblanding, der ender med at have store konsekvenser for mange gymnasier herunder vores.” uddyber rektoren.

Penge skal findes
I spændet fra 7,25 og 7 har Rødovre Gymnasium særligt mange elever, men disse elever tæller ikke med i den nye beregning, og det rammer gymnasiet, når de skal forhandle budgettet for 2022 endeligt på plads i løbet af efteråret.
Gymnasiets ledelse vil samarbejde om at finde en løsning for at finde de 3,7 millioner, som mangler, men rektor Peter Ditlev Olsen forsikrer, at eleverne ikke kommer til at mærke en forringet undervisning.
”I den daglige undervisning vil eleverne ikke føle en kvalitetsændring. Det er nok mest lærerne som vil føle det.”
Rektor Peter Ditlev Olsen vil ikke konkret specificere, hvor de 3,7 millioner skal findes henne. Men han oplyser, at det vil inkludere konkrete pædagogiske udviklingsmuligheder.
Hvert år bliver det vurderet, om gymnasierne får en del af pengene, og derfor er det ikke sikkert, at gymnasiet kan vinke farvel til pengene på sigt.