Velkommen i skole
Skolestart_200416_04.jpg
I denne uge begynder undervisningen igen på kommunens skoler. Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), håber, at det kommende skoleår bliver et godt et af slagsen. Foto: Per Dyrby
skolestart I denne uge begynder undervisningen igen på kommunens skoler. Det er altid en spændende tid. Naturligvis først og fremmest for de børn, som har den allerførste skoledag. Men også for de mere garvede elever, som skal tilbage til deres kammerater, lærere og pædagoger. Og mon ikke også der er et forældrepar eller to, som har set med forventning frem til den første skoledag. Dygtige medarbejdere har også set frem til første skoledag. Også selvom klokken for medarbejderne ringede ind en uge tidligere end for eleverne.

På skolerne er der dygtige og engagerede medarbejdere, som gør deres til at skabe de bedste rammer for alle børn og unge. Det er en vigtig prioritering, at medarbejdernes kompetencer løbende udvikles i forhold til de krav, der er til folkeskolen. På det pædagogiske område prioriterer Rødovre Kommune et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen, ligesom der er et tæt samarbejde omkring sammenhængen mellem børnehave og skole.

Rødovres skoler er på det pædagogiske område såvel som på det digitale område rigtig godt med i udviklingen. På det digitale felt er Rødovre den første kommune i Danmark, som systematisk arbejder med Teknologi og Innovation på alle klassetrin. Alle børn og unge skal bl.a. lære om programmering og kodning, digital dannelse, designprocesser, innovationsøvelser og om, hvordan man går fra ide til et fysisk produkt. Skoleåret 2021/2022 bliver det fjerde skoleår, hvor Teknologi og Innovation fungerer som et selvstændigt fag på skoleskemaet på 6., 7. og 8. klassetrin og en dimension i undervisning fra 0.-10. klasse. For yderligere at understøtte læringen i faget har vi etableret vores eget teknologi-laboratorium, TekX, som er fyldt med fabrikation- og produktionsteknologier, kreative og nye arbejdsområder, der understøtter læring om designprocesser og innovationsøvelser, robotter, VR og meget andet. I dette skoleår skulle vi gerne kunne sende alle elever i 8. klasse på studietur til München. Her vil fokus være på Teknologi og Innovation. De to seneste år er studieturen desværre blevet aflyst på grund af Covid-19.

Fælles børne- og ungesyn
På det pædagogiske plan arbejdes der fortsat med det fælles børne- og ungesyn, som er grundstenen i vores arbejde med børnene på hele skoleområdet. Kernen i det fælles børne- og ungesyn er, at alle børn og unge er kompetente, og de gør som udgangspunkt det bedste, de kan. Alle børn og unge skal have lige muligheder for at være en del af et læringsfællesskab, og de voksne møder børnene, dér hvor de er.
I Rødovre Kommune er vi i den gunstige situation, at antallet af børn og unge er stigende. Det betyder flere elever på de enkelte skoler, hvilket i mange tilfælde er en fordel. Det bliver fx lettere at opnå ønsket om fuld linjefagsdækning af undervisningen, der kan laves stærkere fagteam, og samtidig vil der være bedre mulighed for holddannelse, linjeopdeling, tilbudsfag og valgfag. Økonomisk er større skoler en klar gevinst, da der er nogle faste udgifter uanset elevtal, og tyngden af disse faste udgifter bliver lavere ved stigende elevtal.

I Rødovre lægger vi vægt på, at skolerne er selvstændige, og flere har en særlig profil. Samtidig har alle et klart fælles præg, hvor der vægtes værdier som medansvar og medindflydelse, alsidig udvikling, fællesskab, samarbejde og trivsel. Sammenholdt med et højt fagligt niveau skaber skolen dermed fundamentet for livslang læring og et godt liv.

Jeg håber, at det kommende skoleår bliver et godt et af slagsen. Det gælder for både elever, medarbejdere og forældre. 

Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget (S)