Udvikling på sosu-området bekymrer Enhedslisten
peter-mikkelsen_002_191114_BP.jpg

Enhedslistens viceborgmester, Peter Mikkelsen, er med til at lockoute de offentligt ansatte i Rødovre, men er som ansat i nabokommunen selv truet af lockout.

Enhedslisten vil til de kommende budgetforhandlinger arbejde for, at Rødovre Kommune bliver bedre til at rekruttere og fastholde medarbejdere indenfor blandt andet social- og sundhedsområdet. På billedet ses partiets gruppeformand Peter Mikkelsen Foto: Arkiv
arbejdsmarkedet Næsten hver femte medarbejder i social- og sundhedssektoren er ufaglært. Enhedslisten mener, at der er behov for en kommunal rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, da behovet for pleje kun vil stige i årene fremover.

Andelen af ufaglærte sosu-medarbejdere er stigende i Rødovre. Siden 2017 er antallet af sosu-medarbejdere, uden relevant faglig uddannelse, steget med 7,3 procentpoint og samlet set ligger andelen af medarbejdere, der ikke har en social- og sundhedsuddannelse, i dag på 17,6 procent.
Det viser en ny analyse fra Fagbladet FOA og udviklingen bekymrer Enhedslisten og 2. Viceborgmester Peter Mikkelsen, da ansøgninger til videregående uddannelser samtidig viser et vigende antal ansøgere til velfærdstillinger indenfor social og sundhedsområdet, sygeplejersker, lærer og pædagogområdet og socialrådgiveruddannelsen.
”Det er bekymrende fordi velfærden i kommunerne sikres af uddannet personale inden for disse områder. Kommunerne kommer til at mangle personale til børn, unge, ledige, syge og ældre i de kommende år,” frygter Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem Peter Mikkelsen.

Der skal handles
Undersøgelsen fra FOA viser, at der er tale om et generelt problem på landsplan og Peter Mikkelsen mener, at Rødovre Kommune skal handle aktivt, så udviklingen kan blive vendt.
”Ikke mindst håndteringen af pandemien har vist, hvor vigtigt social og sundhedsarbejdet er. Vi havde ikke klaret det så godt, som vi har i Rødovre uden et uddannet og dedikeret personale. Der er behov for, at Rødovre Kommune tænker over, hvordan vi sikrer borgerne en fortsat god service. Det kan vi gøre ved en aktiv rekrutterings- og fastholdelsesstrategi til gavn for borgere og allerede ansatte – men også for nyansatte i Rødovre Kommune. Det vil Enhedslisten Rødovre arbejde for ved de kommende budgetforhandlinger,” siger Peter Mikkelsen.