FOA efterlyser handling
hjemmeplejen_003_310717_BP.jpg

Rødovre dropper de planlagte besparelser på klippekortene i hjemmeplejen

På fire år er antallet af ufaglærte social- sundhedsmedarbejdere på landsplan steget med næsten 8000 medarbejdere. I Rødovre Kommune er knap hver femte ansat i ældreplejen ufaglært. Foto: Arkiv/Brian Poulsen
ældrepleje: Landets kommuner ansætter flere og flere ufaglærte i ældreplejen. Det går ud over kvaliteten, mener fagforbundet FOA, der vil have kommunerne til at kridte skoene.

En ny undersøgelse fra fagforbundet FOA viser, at andelen af ufaglærte medarbejdere på social- og sundhedsområdet er steget fra 13 til 22 procent i perioden 2017 til 2021 i landet kommuner.
Andelen af ikke-uddannet personale er med andre ord steget markant og udviklingen kan også ses i Rødovre, hvor antallet af ufaglærte er steget med syv procentpoint siden 2017, så 17,6 procent af medarbejderne på ældreområdet i dag ikke har en social- og sundhedsuddannelse.
Sektorformand i FOA, Torben Hollmann, kalder det en skræmmende udvikling, som går ud over kvaliteten.
”Udviklingen må og skal vendes. Det skylder vi de borgere, der skal have pleje og omsorg i fremtiden og de fagligt dygtige medarbejdere, der hver dag knokler i ældreplejen. Det kræver, at vi får mulighed for flere fuldtids- frem for deltidsstillinger. Og der skal være respekt om både fag, ansatte og borgere. Det handler også om tid og plads til faglighed for den enkelte ansatte,” siger Torben Hollmann, der mener, at det stigende antal ufaglærte i ældreplejen er endnu et symptom på de store rekrutteringsproblemer kommuner og regioner har på social- og sundhedsområdet.

RK: Ingen nemme løsninger
Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S), er helt bekendt med udviklingen.
”Der er rekrutteringsudfordringer i mange kommuner i landet på uddannede social- og sundhedsmedarbejdere og derfor ser vi også en stigning i antallet af ufaglærte. Vi har flere uddannede medarbejdere end gennemsnittet og vi prioriterer højt af uddanne vores medarbejdere og understøtte uuddannede i at få en uddannelse,” siger Arnoldsen, der mener, at Rødovre Kommune, på trods af andelen af ufaglærte medarbejdere i ældreplejen, har et højt serviceniveau til de ældre i Rødovre.
”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at Rødovre Kommune er det sted hvor flest arbejder fuldtid, hvilket er med til at sikre at der ikke kommer for mange forskellige medarbejdere i borgernes hjem. Der er på tværs af kommunerne, i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, et stærkt fokus på rekruttering til velfærdsuddannelse inklusiv social- og sundhedsuddannelserne,” siger udvalgsformanden, inden hun tilføjer:
”Der er desværre ingen nemme løsninger, og det vil fortsat være et stærkt fokus for os, fordi uddannede og dygtige medarbejdere er grundlaget for den gode hjemmepleje vi er kendt for,” siger hun.
Ifølge FOA vil der frem mod 2040 komme knap 220.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er hver tredje social- og sundhedsansat i dag over 55 år, og har derfor snart mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.