Borgmester: ”Investeringer skal gøre Rødovre til et bedre sted at bo”
roedovre-kommune1_130910_BP.jpg
Borgmester Britt Jensen (S) og forvaltningen har præsenteret næste års budgetforslag for de øvrige partier i Kommunalbestyrelsen. Foto: Arkiv
budget Borgmester Britt Jensen (S) og forvaltningen har præsenteret næste års budgetforslag for de øvrige partier i Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget ligger blandt andet op til en styrkelse af det nære velfærd og investeringer på det grønne område.

Til efteråret skal Rødovres Kommunalbestyrelse godkende næste års budget og i denne uge er partierne i byrådet blevet forelagt borgmesterens og forvaltningen bud på, hvordan millionerne skal fordeles.
Før borgmester Britt Jensen i foråret 2020 fik nøglerne til borgmesterkontoret, stod hun 25 år i spidsen for social- og sundhedsindsatsen i Rødovre Kommune, som formand for Social- og sundhedsudvalget, og det skinner i gennem i budgetforslaget.
Velfærden er det vigtigste for mig. Vi skal give endnu bedre forhold for vores ældre, for børnene og så skal vi hjælpe dem, der har brug for det. En ordentlig kommune skal kendes på, hvordan den behandler sine dårligst stillede borgere, og derfor er jeg meget optaget af, hvordan vi hjælper dem, som har brug for en særlig håndsrækning,” fortæller Britt Jensen, der derfor ikke ligger op til besparelser eller nedskæringer på området i budgetforslaget.
Tværtimod vil hun tilføje socialområdet 13 millioner kroner i næste års budget.
”Det er vigtigt, at pengene følger med, når vi bliver flere borgere i Rødovre, så vi kan fastholde den høje standard vi har i Rødovre,” siger borgmesteren.

Vi fremrykke minimumnormeringer før andre
Helt konkret ønsker borgmester Britt Jensen blandt andet at fremrykke minimumsnormeringerne i daginstitutionerne med yderligere et år. Rødovre Kommune har i forvejen besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne med ét år i forhold til den plan, som Folketinget har lagt, men hvis det står til forvaltningen og Britt Jensen skal Rødovre være endnu hurtigere ude.
”Det betyder, at vi allerede får minimumsnormeringer i Rødovre fra den 1. januar 2022. Det er to år før de fleste andre kommuner. Det forpligter at være en velfærdskommune, og Rødovres børn fortjener det bedste. Vores dygtige pædagogiske personale gør en kæmpe forskel for børnene, og det er vigtigt, at både børn og forældre oplever, at der er personale nok omkring børnene,” siger borgmesteren.

Artiklen fortsætter under billedet…

Britt Jensen ønsker blandt andet at fremrykke minimumsnormeringerne i daginstitutionerne med yderligere et år. Foto: Jon Henriksen

Fokus på skoler
Rødovre har i en årrække haft vokseværk og siden 2016 er indbyggertallet steget med mere end 3000 borgere. Med flere borgere oplever Rødovre Kommune også helt naturligt et øget tryk på kommunens almene folkeskoler og som en konsekvens er kommunen derfor allerede godt i gang med en større udbygning og modernisering af Valhøj Skole, men det er ikke nok.
”Vi skal også kigge til de andre skoler i Rødovre. Der er sat penge af til en analyse af anvendelsen af lokalerne, så vi kan lave de rette tilbygninger, og så vi får den bedst mulige pædagogiske anvendelse af lokalerne,” fortæller Britt Jensen.  

Mulig ombygning af plejehjem
Hvis man dykker længere nede i budgetforslaget, så fremgår det også, at Britt Jensen ønsker at eliminere ventelisterne til børnetandpleje og styrke indsatsen for corona-ledige. På plejeområdet er der også investeringer på vej.
”Vores ældre skal have gode og moderne boliger, som vi for eksempel har skabt på plejehjemmet Ørbygård. Nu er det tid til at kigge på, om vi kan forbedre andre steder. Derfor har vi afsat penge til en analyse af renovering eller ombygning af plejehjemmet Engskrænten,” lyder det fra borgmesteren. 

Artiklen fortsætter under billedet…

Plejehjemmet Engskrænten kan stå foran en ombygning. Britt Jensen vil i hvert fald afsætte penge til en analyse, der skal klarlægge om der er behov for renovering eller ombygning af plejehjemmet på Kirkesvinget. Foto: Brian Poulsen

Rødovre skal være mere grøn
Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet præsenterede i foråret et såkaldt naturkapitalindeks, hvor Rødovre Kommune lå placeres som bundskraber ud af landets 98 kommuner. Rødovre Kommune har sidenhen tilmeldt sig Miljøministeriets dyst ’Danmarks vildeste kommune’ og i budgetforslaget er den grønne omstilling også i fokus.
”Rødovre har de seneste år taget et kvantespring i forhold til den grønne omstilling. Vi er langt fremme i forhold til mange andre kommuner. Rødovre skal forsat være en grøn foregangskommune,” siger Britt Jensen. Hun vil derfor fordobler puljen til energitiltag i de kommunale bygninger, så der afsættes seks millioner kroner årligt.
Ud over energitiltag i kommunale bygninger, har Britt Jensen også en ambition om en total udrulning af fjernvarmenettet i Rødovre.
”Opvarmning af bolig er noget af det, der betyder allermest for klimaet. Over de kommende 10 år udbygger vi vores fjernvarme med næsten 400 millioner kroner. Det er en kæmpe investering i klimaindsatsen,” siger borgmesteren, der selv er en ivrig cyklist, hvilket budgetforslaget også bærer præg af.
”Et af de områder hvor det virkelig kan betale sig at investere som samfund er på cykelområdet. Det er en både miljøvenlig og sund transportform. Vi har inviteret borgerne med til at udvikle en ny cykelstrategi. I de kommende 10 år afsætter vi over 80 millioner kroner til lokale cykelstier. Det er et af de højeste cykelbudgetter, der nogensinde har været i Rødovre,” siger hun.
Det samlede budgetforslag skal danne rammen om de kommende budgetforhandlinger, der skal 1. behandles i Kommunalbestyrelsen den 7. september, hvor samtlige partier herefter vil blive indkaldt til politiske forhandlinger. Den 5. oktober 2. behandler kommunalbestyrelsen budgettet, hvorefter det vil blive vedtaget.

Sommerens store politiske infrastrukturplan medførte, at staten lægger støjsvag asfalt og opsætter støjværn langs Motorring 3. Britt Jensen mener dog, at kommunen også selv skal tage ansvar og derfor vil hun afsætte over 75 millioner kroner over de næste 10 år til at udlægge støjsvag asfalt på de kommunale gennemskærende veje. ”Det vil sænke støjen i Rødovre markant,” forventer hun. Foto: Brian Pulsen