Måtte vende bro 180 grader
bro.jpg
Naturstyrelsen forsikrer, at broen lever op til alle sikkerhedskrav, selvom den måtte vendes 180 grader for at passe ind på Jyllingevej. Foto: Claus Rasmussen
ny bro Flere læsere har undret sig over, at den nye bro over Jyllingevej ser ud til at være monteret forkert. Og der er faktisk noget om snakken, bekræfter Naturstyrelsen, der er en del af partnerskabet bag projektet.

Den længe ventede stibro over Jyllingevej er på plads, men siden monteringen har brofagenes placering givet anledning til debat.
”Kigger man på undersiden af brofaget, kan man se, at de beslag, som skulle være gået i hak med bropillen i midterrabatten, befinder sig ude over selve kørebanen. Hvorfor nu det? Ja, jeg er ikke broekspert men kan ikke se anden forklaring end, at brofaget er vendt forkert,” skrev Bent Børresen blandt i et læserbrev her i avisen den 9. juni.
Naturstyrelsen er en del af partnerskabet bag opførelsen af stibroen over Jyllingevej og chefkonsulent Ole Ejlskov Jensen bekræfter overfor Lokal Nyt, at broen ikke er monteret som det oprindeligt var planlagt. Da anlægsarbejdet skulle til at gå i gang tilbage i 2015 viste det sig, at der lå en stor vandledning i vejen, som ikke stemte overens med de opgivne oplysninger i ledningsregisteret. Vandledningen kunne ikke bare flyttes og derfor måtte der projekteres på ny.

Fabrikeret på forhånd
Samtidig var de tonstunge brofang allerede blevet fabrikeret på en fabrik i Polen og derfor måtte Naturstyrelsen tænke i alternative løsningsmodeller.
”Heldigvis kunne de præfabrikerede brofag stadig anvendes, og selvfølgelig på en måde så broen lever op til alle krav. Det viste sig, at det der skulle have være nordenden af broen, passede bedre hvis det var sydenden. Broen er med andre ord blevet vendt 180 grader,” fortæller Ole Ejlskov Jensen, der selv kalder det en succeshistorie, at broen stadig kunne anvendes, da man stødte på vandledningen.
”Ellers ville vi have haft for syv millioner kroner bro stående i Polen, som vi ikke kunne bruge. Ved at vende broen 180 grader kunne det lade sig gøre og derfor er det også rigtigt set af Bent Børresen, at brofagene er monteret i en anden ’retning’ end det oprindeligt var planlagt, men det er et helt bevidst valg,” siger Ole Ejlskov Jensen.
Det forventes fortsat, at broen kan tages i brug til efteråret.

Fakta

Partnerskabet bag projektet består af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen.
Opførelsen af de to broer sker med økonomisk støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje.