Bødskov: “Kæmpe sejr for Rødovre”
brt-presse-roedovre-kommune-1.jpg
Når økonomien er på plads, vil det mere detaljerede planlægningsarbejde gå i gang. Det vides derfor ikke, om der fortsat vil være plads til to vogn- baner til biltrafik i hver retning på Tårnvej, når den kommende BRT-linje formentlig placeres i egen midterbane. Foto: Illustration: Movia/Schauman & Nordgren Architects
transport En stor politisk infrastrukturplan baner bogstavelig talt vejen for en ny BRT-linje på Tårnvej. Transportformen, der bedst kan sammenlignes med en metro på hjul i egen vejbane, vil lokalt give den kollektive trafik et løft, men den økonomiske fordelingsnøgle er stadig uvis.

Kollektiv transport skal være mere attraktivt for langt flere danskere. Det må være en af overskrifterne efter at regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne i forrige uge indgik en historisk aftale om landets infrastruktur frem mod 2035.
Med investeringer for samlet set mere end 160 milliarder kroner er der tale om den største danske infrastrukturplan nogensinde.
Aftalen sender blandt andet 75 støj-millioner til Rødovre, så der allerede næste år kan blive opsat støjskærme langs motorvejen, og så blev der samtidig kastet 525 millioner kroner efter en kommende BRT-linje, der kommer til at ændre Tårnvej, som vi kender den.
For Tårnvej vil, med den nye BRT-linje, blive et helt afgørende knudepunkt for den lokale kollektive trafik.
”Vi har igennem flere år presset på for at få mere og bedre kollektiv trafik gennem Rødovre. Det har vist sig at være en større udfordring at få kollektiv trafik til at gå på tværs af kommunen og derfor er BRT-linjen en kæmpe gevinst for Rødovre. Både når det handler om tempo, afgange og komfort. Den kommende BRT-linje kommer til at give et helt nyt løft af vores område. Det er en kæmpe sejr for Rødovre,” fortæller Rødovres folkevalgte skatteminister Morten Bødskov.

Stadig mange ubekendte
I et anlægsoverslag fra Movia er BRT-linjen estimeret til at koste lige på den anden side af en milliard kroner. Med aftalen om ‘Infrastrukturplan 2035’ vil staten, med de 525 millioner kroner, betale halvdelen af gildet, mens kommunerne og regionerne i området skal finansiere resten.
”Staten har afsat halvdelen af beløbet og kommunerne skal fordele resten af økonomien sammen med regionerne. Når økonomien falder på plads, vil den mere detaljerede planlægning gå i gang,” fortæller Morten Bødskov.
Hvordan Rødovre Kommune i så fald skal medfinansiere BRT-linjen vides derfor endnu ikke.
I Movias anlægsoverslag er prisen for én kilometer BRT-linje estimeret til at koste 64 millioner kroner. Tårnvej er godt 4,8 kilometer lang og det vil, inden statens halvdel er fratrukket, medføre en forventet udgift på 307,2 millioner kroner.
Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), fortæller til Lokal Nyt, at kommunen vil arbejde for at få lånemuligheder, der ikke samtidig belaster kommunens øvrige anlægsramme.
”Det er et stort projekt og vi kender ikke præmisserne helt endnu. I store kollektive infrastrukturprojekter, som eksempelvis letbanen i Ring 3, sikres kommunernes mulighed for at lånefinansiere deres andel af anlægsomkostningerne og samtidig sikres der mulighed for, at anlægsomkostningerne ikke belaster kommunens øvrige anlægsramme. Rødovre Kommune vil i det videre arbejde med BRT-projektet på linje 200S arbejde for, at kommunerne har samme vilkår i forbindelse med anlæg af BRT-linjen,” siger Britt Jensen om sagen.