Bruger 800.000 på frivilligt genbrug
genbrugsstationen3_050710_BP-scaled.jpg
Rødovre Kommune ser ud til at skulle bruge mere end 800.000 kroner på et års direkte genbrug. En ordning, der skulle være gratis og sende penge til foreningerne, mener konservativ kritiker. Foto: Brian Poulsen
GENBRUG Selvom genbrugspladser i Nordsjælland og på Fyn kan drives af frivillige foreninger, der får penge i de pressede klubkasser, har Rødovre Kommune afsat hele 800.000 kroner til en person, der skal sørge for at inddrage de frivillige foreninger i direkte genbrug.

Som en direkte udløber af Klimaloven for Danmark har Rødovre Kommune besluttet at undersøge mulighederne for direkte genbrug på den kommende genbrugsstation i Islev.
”Loven understreger imidlertid også, at man skal inddrage de frivillige organisationer direkte i udmøntning af initiativet,” siger konservative Mogens Brauer.
Han er rystet over, at Rødovre Kommune nu sætter 800.000 kroner af til en embedsmand, samt 25.000 kroner til administration af ham, der skal stå for den direkte genbrug.
”Når masser af andre kommuner kan finde ud af at gøre det gratis, hvor det er de frivillige foreninger, der direkte står for salget på genbrugsstationerne, så de kan tjene penge til deres forening hver måned,” siger Mogens Brauer, der påstår, at flertallet i kommunalbestyrelsen slet ikke har lyst til at inddrage de frivillige på den nye genbrugsstation, selvom det både ville fremme deres økonomi og fremme miljøet, hvis man kan donere gode ting direkte til foreningernes genbrugstjans.

Afviser blankt
Kritikken preller af på formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).
”Loven er vedtaget, men hele den del omkring de frivillige er ikke udmøntet og klarlagt. Det vi har valgt at gøre, er at inddrage deM før vi egentlig skal og i første omgang ved at igangsætte et forsøg på den gamle genbrugsplads, så vi er bedre klædt på til, når det hele skal tage form på den nye,” siger han.
”Erfaringerne viser, at de her superklunsere kommer ind og overtager det hele. Det vil vi ikke have. Derfor har vi lagt op til, at vi ansætter en genbrugskonsulent, der også står for opbygningen og oprydningen. Vi skal ikke tvinge to 80-årige kvinder fra Røde Kors til at slæbe rundt på tunge byggematerialer hver aften, for der skal jo være klar til den næste dag,” siger Jan Kongebro.
Han understreger, at en del af den tilsyneladende store udgift går til blandt andet leje af telt, og at ordningen skal evalueres efter et år.
Noget, der får Mogens Brauer op i det røde felt.
”Der er ikke brug for en dyr sociologisk undersøgelse. De kan ringe til Kommunernes Landsforening, der har masser af erfaringer med at inddrage de frivillige direkte. Det er ikke meningen, at de frivillige skal kunne hente genbrugsting gratis. De skal sælge det og tjene penge,” siger Mogens Brauer, der også er forarget over, at udgiften ligges oven på affaldsgebyret.

Sagen kort
  • I forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021 blev Teknisk Forvaltning bedt om at undersøge mulighederne for direkte genbrug af byggematerialer og tekstiler i forbindelse med etablering af den nye genbrugsstation. Undersøgelsen skal tage højde for aftalen mellem regeringen og en række af Folketingets partier om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020, hvor alle kommunale genbrugsstationer forpligtes til at stille et område eller en container til rådighed, hvor borgerne kan levere genstande til direkte genbrug.
  • Ifølge regeringens klimaplan fra 2020 skal kommunerne etablere direkte genbrug på genbrugsstationer, men det er endnu ikke udmøntet i lovgivningen. Det er desuden bestemt at de frivillige organisationer på området skal have adgang til genbrugstingene. Da det vil blive et krav, er muligheder for direkte genbrug på den eksisterende genbrugsstation taget med i undersøgelsen. Etablering og drift af direkte genbrug på den nuværende genbrugsstation vil blive evalueret, således at erfaringerne kan anvendes i forbindelse med flytning til den nye genbrugsstation. Det er derfor undersøgelser og vurderinger for den eksisterende genbrugsstation, der er beskrevet nedenfor.
  • Teknisk Forvaltning har bedt konsulentfirmaet JHN Processor om en vurdering af muligheder for etablering af direkte genbrug på genbrugsstationen. Sammen med muligheder estimeres omkostninger til etablering og drift og hvor meget affald der kan flyttes til direkte genbrug på en genbrugsstation af Rødovre Kommunes størrelse. Resultater fra JHN Processors analyse samt Teknisk Forvaltnings egne vurderinger danner rammen for nedenstående beskrivelser.