Må kassere tonsvis af papir
affaldsordning_01_120313_BP.jpg
Du betaler, når naboen fejlsorterer affald. Rødovre Kommune oplyser, at fejlsortering af papir betyder, at mange tons papir ikke bliver genanvendt. Foto: Arkiv
GENANVENDELSE: Det er uhyre vigtigt, at der ikke ryger en mælkekarton, madrester eller plastik ned i beholderen til papiraffaldet. Fejlsortering betyder nemlig, at Vestforbrænding må skrotte tonsvis af papir.

Du ville nok aldrig smide en tom metaldåse eller en glasflakse ned i beholderen til papiraffald, men hvad med den tomme melpose, den gamle udgave af Lokal Nyt og røret fra køkkenrullen?
Det er med at holde tungen lige i munden, når affald skal sorteres i henholdsvis papir, pap og restaffald. Den tomme melpose skal for eksempel sorteres som restaffald, lokalavisen skal sorteres som papir og røret fra køkkenrullen skal sorteres som pap.
Sorteringen er nem for nogle, men for andre kniber det og især på genanvendelsen af papir er det vigtigt at der ikke sniger sig plastik, pap eller karton med i beholderen.
Vestforbrænding oplyser, at fejlsorteringsprocenten højest må være på tre procent, hvis papir skal genanvendes til nyt papir, og papir i mange tilfælde bliver blandet med andet affald, betyder det at mange tons papir ikke kan genanvendes.
Det er væsentligt for genanvendelse af papir, at papirkvaliteten holdes så ren som muligt. Den reelle genanvendelse af papiret afhænger af, at man ikke blander det sammen med for eksempel pap, karton og plast. Desuden forringes den økonomiske værdi af papiret ved forurening med andre materialer. Når vi vil have gode produkter ud af genanvendeligt materiale, er det vigtigt, vi også sortere så godt som det overhovedet er muligt,” siger  Kasper Dibbern Petersen, som er konsulent- og kundeservicechef i Vestforbrændings område Genbrug og Genanvendelse.

Du betaler
Vestforbrænding har ikke konkrete tal på, hvor mange tons papir der må kasseres, men sikkert er det, at det er dig som borger der betaler, når naboen fejlsorterer.
Hvis der er for meget pap i et læs papir, vil modtageanlægget, som Vestforbrænding sender papiret videre til, sortere det, så papiret bliver rent. Det er dyrt, og det kommer kommunens borgere i sidste ende til at betale for, da kommunen betaler for sorteringen. 
Vestforbrænding oplyser samtidig, at sortering af papir i grelle tilfælde ikke er muligt. Hvis papiret er blandet med dagrenovation, kan det være nødvendigt at kassere hele eller dele af læsset.

Her kan du finde et link, så du præcist kan se, hvad der skal sorteres som papir-, pap-, og restaffald.

 

 

 

 

 

Top