Formand: “Det er beboerne der i sidste ende bestemmer”
carlsro_242_310321_BP.jpg
I de kommende måneder retter vi et særligt blik mod Carlsro, der står foran en stor renovering af samtlige 901 lejemål. Foto: Brian Poulsen
carlsro Op til 2000 beboere i Carlsro skal til efteråret tage stilling til, om en stor helhedsplan skal føres i ud livet. En plan der kan ende med et prisskilt på op til 1,1 milliarder kroner. ”Der er ingen tvivl om, at helhedsplanen er indgribende,” siger Peter Lund Sørensen, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Carlsro.

I hjertet af Rødovre ligger en af Danmarks største boligafdelinger. Med 304 lejligheder i Langhuset og med 597 rækkehuse, huser boligafdelingen godt 2000 rødovreborgere eller hvad der svarer til ca. fem procent af Rødovres indbyggere.
Siden opførelsen har de mange rækkehuse i 1952/1953 og Langhuset i 1957 har boligerne bevaret deres oprindelige form og udvendige karakter, men mange af boligerne lever ikke længere op til moderne standarter og derfor har afdelingsbestyrelsen i Carlsro siden 2016 arbejdet på, hvordan fremtiden skal se ud i bolig-
afdelingen, da flere store ting trænger til udskiftning og reparationer.
Resultatet er blevet en helhedsplan, der, hvis den senere bliver stemt igennem af beboerne, vil betyde, at samtlige lejemål formentlig skal renoveres i større eller mindre grad.
”Det er det mest gennemgribende, der er sket i Carlsro siden 1952,” fortæller Peter Lund Sørensen. Som formand for afdelingsbestyrelsen i Carlsro har han, sammen med resten af afdelingsbestyrelsen, haft rigeligt at se til i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen.

Måtte handle hurtigt
Selvom afdelingsbestyrelsen har arbejdet med diverse forundersøgelser siden 2016, har de frivillige beboerrepræsentanter alligevel været under et stort tidspres, da en grøn boligaftale på Christiansborg i sommeren 2020 betød, at Boligselskabets bestyrelse og afdelingsbestyrelsen i Carlsro var tvunget til at fremskynde projektet, hvis man ønskede at få støtte fra Landsbyggefonden, hvor Carlsro som boligafdeling længe har været på venteliste til at få støtte til bestemte typer at renovering. Carlsro kan i alt få renoveringsstøtte på 406 millioner kroner fra Landsbyggefonden og på et møde i efteråret 2020 stemte 854 beboere, ud af 1008 afgivne stemmer, ja til at afdelingsbestyrelsen kunne arbejde videre med helhedsplanen.
”Vi var ærgerlige over, at vi skulle fremskynde processen og derfor satte vi os ned for at finde ud af, om vi overhovedet kunne nå i mål med projektet. Vi ønsker, at beboerne i Carlsro bor i tidssvarende boliger og da beboerne klart tilkendegav at de ønskede at vi som bestyrelse arbejde videre med planen, satte vi gang i arbejdet,” siger Peter Lund Sørensen.

Der er brug for renovering
Det vurderes, på nuværende tidspunkt, at det samlede anlægsbudget, til både det støttede arbejde med midler fra Landsbyggefonden og det ikke-støttede arbejde, vil udgøre op til i alt 1,167 milliarder kroner. Hvilket svarer til, at hver enkelt lejemål i gennemsnit skal renoveres for 1,2 millioner kroner.
Det er store beløb, men helhedsplanen og forbedringer i bygningerne, som følger med helhedsplanen, er en nødvendighed, hvis man spørger afelingsformanden.
”Vi kan se, rent konstruktionsmæssigt, at der er brug for mere gennemgribende arbejde.
Vores mål er, at vi kan lave den samlede renovering så hurtigt som muligt. Vi skal ikke lave strandvejsvillaer midt i Rødovre. Vi skal lave det der er nødvendigt for beboerne på den lange bane, så Carlsro også er Carlsro om 40 år,” siger Peter Lund Sørensen om renoveringsplanerne, der etapevis skal forventeligt skal forvandle Carlsro fra 2023 til 2026, hvis helhedsplanen godkendes.
”Som bestyrelse varetager vi beboernes interesser og selvom jeg synes det er en god idé at gennemføre en helhedsplan for Carlsro på den lange bane, så er det i sidste ende beboerne der bestemmer,” siger Peter Lund Sørensen, der forventer at helhedsplanen vil komme til afstemning til efteråret.
”Afstemningen vil nok komme til at foregå som en skriftlig urafstemning, så alle beboerne bliver hørt,” fortæller han.

I næste uges avis sætter vi fokus på, hvad den kommende
helhedsplan kan få af konsekvenser for beboernes husleje.

Fakta

Artikelserie om Carlsro
Hvad mener du om den gennemgribende renovering, der senere skal til afstemning blandt beboerne og som forventes at koste mere end én milliard kroner?

Hvis du bor i Carlsro og har lyst til at dele din mening med læserne, så kan du kontakte redaktionen på rnn@rnn.dk

Top