Corona har også udviklet børneområdet positivt
lena-groensund_flemming-oestergaard_311_120421_BP.jpg
Corona-krisen har også medført noget positivt på børneområdet. Foto: Brian Poulsen
corona Pædagoger og lærere i Rødovre har sammen med kommunen taget ja-hatten på og taget mange af de nye måder at leve, lege og lære på under coronakrisen til sig. ”Der er mange gode ting, vi kan tage med,” mener tillidsmænd og politikere.

Det er ikke kun ar og efterslæb, som lokalsamfundet tager med sig ud af vor tids største sundhedskrise. Faktisk er der i takt med at samfundet åbner mere og mere og flere og flere vigtige erfaringer, som personalegrupperne i Rødovre tager med sig ind i den kommende tid i bestræbelserne på at gøre skoler og dagtilbud bedre.

” Vores bud baserer sig på de konkrete oplevelser, som vi har fået fra medarbejdere, ledere, forældre, børn og unge,” siger Lena Grønsund, FTR for BUPL i Rødovre, Anders Liltorp, formand for Rødovre Lærerforening og Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget (S) i enighed.

Sammen har de spurgt, hvad kommunen skal tage med sig fra coronatiden?

Fokus på og flere midler til rengøring og hygiejne
Den øgede fokus på rengøring med tilførsel af ekstra midler, og den øgede fokus på hygiejne, og at man ikke møder syg op blandt børn, personale og forældre har været med til at nedbringe sygefravær.

Og det er noget, vi skal fortsætte med, mener Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

”Samtidig har bevillingerne gjort, at medarbejderne i mange tilfælde har oplevet bedre normeringer med alt, hvad det fører med sig af positive effekter, herunder at medarbejderne i højere grad har kunnet være pædagoger,” siger han mens Anders Liltorp supplerer:

”Også på skolerne har både elever, lærere og pædagoger oplevet positive effekter af den bedre hygiejne.”

Mindre grupper
Lena Grønsund understeger, at de mindre grupper af børn også har været med til, at der har været færre syge.

”Men de mindre grupper af børn har især haft positiv betydning for nærvær og fordybelse for alle, og især for de børn der generelt har behov for mere tryghed. Det har også været muligt med mindre grupper at ryste børnene mere sammen og lære at kende hinanden på nye måder,” siger hun.

”Nogle pædagoger har oplevet, at de i perioden med mindre grupper, har lavet færre indberetninger og

færre dokumentationskrav og krav i det hele taget.,” fortsætter fællestillidsrepræsentanten.

Færre krav om dokumentation og øvrige skal-opgaver, har givet plads til medarbejdernes pædagogfaglighed og en oplevelse af at være tættere på kerneopgaven mener også Anders Liltorp.

”Herunder plads til kreativitet og nærvær. Dette gælder også på skoleområdet,” understreger han.

Færre afbrydelser
Der har nemlig været mere flow i hverdagen og færre afbrydelser.

”Det gælder blandt andet i forbindelse med aflevering og hente situationer. En del børn har haft glæde af, at institutionen i højere grad var deres og personalets. Nogle børn er blevet mere selvstændige, da de i nogle situationer skulle klare praktiske ting, uden deres forældre,” beretter Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Udeliv
Udelivet har givet børnene, medarbejderne og forældrene mange nye oplevelser. Det gælder på institutionerne, på byggelegepladser og andre steder i naturen, hvor udelivet har kunne invitere ind til nye oplevelser og relationer, lyder den fælles dom over noget, man gerne vil føre videre.

Fra skolerne er der også god læring at hente fra det seneste år: 

Skoleledernes og lærernes indflydelse og råderum

Skal man tro medarbejdernes repræsentant, er der skabt nogle langt bedre forudsætninger for at målrette undervisningen, fag og emner i genåbningsperioderne.

”Tilbagemeldingerne er entydigt positive, når der fra centralt hold er færre forhåndsdefinerede rammer og opgaver, der skal løses,” siger Anders Liltorp og fortsætter:

”For det første er eleverne glade for at kunne fordybe sig og bruge den nødvendige tid til at sætte sig ind i og nå godt rundt om fag og emner, og for det andet har det påvirket kreativiteten og idérigdommen hos lærerne, når de har langt større indflydelse, færre krav ovenfra og professionelt råderum.” 

Flere voksne og mindre hold
Under forårets og under den nuværende genåbning, har konflikter og voldsomme episoder nærmest været ikke-eksisterende melder skolerne tilbage og det giver blod på tanden.

”Det skyldes helt sikkert de mindre hold, som tolærertimerne, og i nogle tilfælde timer med både lærere og pædagoger, gav mulighed for. Der var tid og rum til at få talt med og set alle elever, og det faglige indhold var der langt bedre mulighed for at få alle med på,” siger Anders Liltorp.

Hvad virtuel undervisning kan og ikke kan
Ser man på den megen hjemmeundervisning er analysen, at det virtuelle kan meget, som eleverne og lærerne til fulde har vist og har dygtiggjort sig i.

”Det er et godt og naturligt supplement, som har sin berettigelse, når det sættes i spil af de lærere, der ved præcis hvordan, og hvornår det virtuelle understøtter en god og inspirerende undervisning,” lyder det fra Flemming Lunde Østergaard Hansen.

”Brug af teknologi er ikke et mål i sig selv, men et virkemiddel til god undervisning, som skal være styret af den enkelte læreres didaktiske valg. Tek-X har vist sin værdi som inspirator i forbindelse med den øgede brug af virtuel undervisning,” tilføjer han.

Folkeskolens betydning
Overalt i Danmark hører vi om elever, der er psykisk berørt af nedlukningen og hjemmeundervisningen. En tendens, der også er blevet helt tydelig i Rødovre i forhold til folkeskolens fællesskab og kammeratskabet i klasserne.

”Det virtuelle kan meget, men slet ikke det som mødet mellem lærere og elever og eleverne imellem kan. Det er oplagt, at faglig og social udvikling i klassens fællesskab har direkte betydning for trivslen, og dermed også for det udbytte eleverne har af deres skolegang,” understreger Anders Liltorp, inden de alle tre afslutter:

 ”Vores håb og forventning er, at vi skal bruge den kommende tid, ikke bare at genåbne, men også på at genstarte vores dagtilbud og folkeskole. Det på en måde, hvor vi bruger og respekterer de erfaringer, vi har gjort os i det seneste udfordrende års tid.”