Vildere natur i Rødovre
Foto-Kenneth-Henrik.jpg
SF ønsker flere området med vild natur i Rødovre. Foto: Presse
debat Rødovre Kommune har en ambition om at blive vildere, og vi er derfor blevet tilmeldt konkurrencen ’Danmarks VILDESTE kommune’, der er udskrevet af Lea Wermelin. Men hvis vi skal lykkes med at blive vildere, skal ambitionsniveauet sættes op.

I SF Rødovre har vi en vision om, at der skal udlægges flere områder til vild natur frem for parkområder. Især de grønne åndehuller, som vores søer og bassiner rundt om i byen udgør, har potentiale til at blive gode levesteder for udfordrede dyr og planter.
Der er mange måder at sikre vildere natur med plads til dyreliv, og en af dem er at sikre varige levesteder. Der kan med fordel udlægges dødt ved og sten i varierende størrelser i små områder nær søerne, som vil kunne blive naturlige leve- og gemmesteder for firben, frøer og andet småkravl. En vigtig betingelse for dyrs overlevelse er nemlig, at de har levesteder hele året. Derfor skal der gøres op med den ensidige idé om velfriserede plæner.
Man kan oprette bælter rundt om træer i parker, hvor græsset får lov at stå, eller der bliver plantet vilde, naturligt hjemmehørende, flerårige blomster og urter. Dette vil gavne både bier, larver, sommerfugle og andre insekter. Disse bælter kan i vidt omfang også udvides lokalt, så der dannes sammenhængende områder i parkerne. Herved sikres areal til både os og naturen.
Rødovre Kommune er selvfølgelig udfordret på ambitionen om vild natur af, at vi har bygget meget tæt, og at kun 33 % af arealerne er kommunalt ejet. Men det er ikke alene de fysiske rammers skyld. Hvis ambitionsniveauet kun holder til plantning af forårsløg på et areal svarende til en lille have, så er der lang vej igen. Det er en god start, men hvis formålet er biodiversitet og vildere natur, som projektet er slået op på, forslår det bare ikke. Vi kan sagtens gøre det bedre. Vi skal vælge at gøre det bedre.
Byen bliver hele tiden tættere bebygget og med de seneste års boom i indbyggertallet kombineret med flere fliser, mere asfalt og mere beton, er der flere borgere, der skal deles om de tilbageværende åndehuller. Derfor skal kvaliteten af naturen højnes og vi skal værne om den gode natur, vi har – og får. Det er klart, at der fortsat skal være plads til de klassiske parker, for hvis alle græsarealer bliver udlagt til at passe sig selv i biodiversitetens navn, vil disse områder med tiden blive trådt ned. For vi er mange, der søger de grønne områder, og det skal der være plads til. På trods af, at Socialdemokratiet har meldt ud, at de har det fint med, at der ikke er synderligt meget plads til natur, har vi så sandelig plads til, i vores lille by, at vi kan lade væsentlige områder i vores park- og græsarealer stå til. Til gavn for naturen og til gavn for os.
Der er et stort arbejde i at omdanne græsplæner til vildere natur, men i sidste ende er det et politisk valg. Og vi i SF vil kæmpe for, at naturen bliver prioriteret højere, end vi ser nu.