Vi er bestemt ikke bange
flemming.jpg

Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget (S)

"I Socialdemokratiet er vi med andre ord ikke bange i denne sag. Vi ønsker blot ikke at ride med på de konservatives kæpheste vedrørende 1. maj og grundlovsdag," skriver gruppeformand Flemming Lunde Østergaard Hansen Foto: Presse
debat Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen, svarer Konservative igen i debatten om, hvorvidt 1. maj og grundlovsdag skal afskaffes som skolefridage.

Hvert år vedtager Børne- og Skoleudvalget en ferieplan. Senest har vi vedtaget en ferieplan gældende for skoleåret 2022/2023. Det er sket efter høring hos alle skolebestyrelser. Disse bestyrelser har et flertal af forældre, men består i øvrigt af medarbejderrepræsentanter og ledelsen.

Vi har et par gange haft en særskilt vejledende afstemning omkring vinterferiens placering. En sådan afstemning er p.t. i gang blandt forældre og medarbejdere. Denne afstemning supplerer høringssvar fra skolebestyrelser og medarbejderudvalg.

Årsagen til, at vi har lavet en særskilt afstemning om vinterferiens placering er, at vi praktisk talt hvert år i høringssvarene fra skolebestyrelserne får forslag om, at vinterferien bliver placeret i uge 7 i stedet for i uge 8. Da det i givet fald er en temmelig stor ændring i ferieplanen, finder vi det rimeligt at høre alle forældre og medarbejdere om deres syn på sagen.

Kim Drejer Nielsen (KDN) har af flere omgange foreslået, at vi droppede 1. maj og grundlovsdag som skolefridage. Argumentet er, at mange ikke har fri de dage, men skal finde alternativ pasning. Denne gang skulle vi så, ifølge KDN, have sendt Kims forslag til afstemning.

I Socialdemokratiet mener vi ikke, at vi skal afskaffe 1. maj og grundlovsdag som skolefridage. Det skyldes to ting. For det første, så vil de to dage skulle placeres som fridage et andet sted i skoleåret, da et skoleår har 200 dage. Selvom det langt fra er alle, der har hel eller delvis fri 1. maj og grundlovsdag, så gælder det dog for en del. Og ved at flytte fridagene til et andet tidspunkt ville endnu flere have udfordringer med at finde alternativ pasning, end hvad tilfældet er i dag. For det andet finder vi det vigtigt at fastholde både 1. maj og grundlovsdag som historiske mærkedage.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at det ikke kun er 1. maj og grundlovsdag, som ikke kommer til afstemning blandt forældrene denne gang. Det gør heller ikke, om der fx skal være tre fridage før påske, om der skal være en indeklemt fridag mellem kr. himmelfart og weekenden og hvornår sommerferien eller juleferien skal begynde eller slutte. Det har vi til gengæld spurgt skolebestyrelserne om.

I Socialdemokratiet er vi med andre ord ikke bange i denne sag. Vi ønsker blot ikke at ride med på de konservatives kæpheste vedrørende 1. maj og grundlovsdag.