Store veje under lup
roskildevej_001_211215_BP.jpg

Roskildevej

Rødovre Kommune har afsat 1,2 millioner kroner til at foretage grundige undersøgelser af de store gennemgående veje. Foto: Arkiv
trafik Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte 1,2 millioner kroner på at undersøge, hvordan trafiksikkerhed, klimasikring og biodiversitet kan styrkes langs de store gennemskærende veje i kommunen.

Jyllingevej, Slotsherrensvej, Roskildevej og Tårnvej har flere ting til fælles. De er præget af støj, forurening og biltrafik.
Det er ingen hemmelighed, at Rødovre er belastet af meget trafik langs de store veje og for at få et bedre overblik over, hvordan Rødovre Kommune kan fremme trafiksikkerhed, fremkommelighed, tryghed, klimasikring og biodiversitet langs de gennemskærende veje, besluttede Kommunalbestyrelsen på det seneste møde, at afsætte 1,2 millioner kroner til at få belyst, hvordan kvaliteten i byrummet langs vejen kan højnes.
”Visionen er, at vejenes barriereeffekt reduceres og at vejrummene i stedet kommer til at indgå i helhedsorienterede og bæredygtige byrumsløsninger, der binder byen sammen i stedet for at dele den op,” lyder det blandt andet i sagsfremstillingen.
Udover at undersøge, hvordan klimasikring og biodiversitet kan tilpasses fremtidige projekter, skal undersøgelsen også fungere som et generelt sundhedstjek af vejens tilstand, så kommunen får et bedre billede af, hvor der fremover skal bruges millioner på støjreducerende asfalt.