Spiser Folketinget Rødovre af med stærekasser i støjkamp
motorring3_005_280415_BP.jpg

Trods gentagende invitationer har regeringens trafikudvalg ikke fundet tid og lyst til at besøge de støjramte områder i Rødovre. Ny budgetresolution skal få kommunen til at lægge pres på.

Konservative i Rødovre frygter, at Socialdemokraterne har jublet alt for tidligt over regeringens udspil til støjbekæmpelse på Motorring 3 Foto: Arkivfoto: Brian Poulsen
De havde svært ved at få armene ned i Rødovre, da regeringen forleden fremlagde sin infrastrukturplan, der fremhæver støjtiltag omkring Motorring 3. Nu frygter medlem af Teknik- og Miljøudvalget, at politikerne spiser Rødovre af med en smart forsøgsordning, fordi det netop kun er et udspil.

Alle i Rødovre håber, at vi om få år kan få de længe ventede støjskærme og den nye asfalt, som det nye trafikudspil fra regeringen ligger op til, men hvis man nærlæser infrastrukturplanen, er der måske ikke et helt så meget grund til de store armbevægelser, som Rødovres borgmester og herboende minister i sidste uge slog ud med.

Ganske vist påpeger planen, at de tre milliarder kroner til støjbekæmpelse, der skal forhandles om skal bruges på nogle af de mest støjbelastede motorveje, som M3.

”Men så stopper festen også, da der står, at initiativet indledes med et forsøg med støj-stærekasser på Motorring 3 omkring københavn, hvor støj påvirker borgerne mest,” siger Mogens Brauer (K).

”Endvidere ‘at det er regeringens ambition at gennemføre en evaluering af de klimamæssige, støjmæssige, trafikale, trafiksikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser af forsøget på M3. Herefter skal der tages stilling til om tiltaget skal udvides til andre bynære motorveje. Støj-stærekasser er helt nyopfundet begreb, som ingen rigtig ved noget om, om ideen er åbenbart at få farten så langt ned på motorvejene at støjniveauet falder,” fortsætter han.

 

Mere trafik og mere støj

En Rambøll-undersøgelse af M3 og støjen i Rødovre har da også for længst påvist, at det desværre ikke gav en nævneværdig effekt at sænke hastigheden til 90 km/t på grund af de mange op- og nedkørselsramper, samt at megen støj genereres af den tunge transport. Med beslutningen om at inddrage nødsporene på M3, samt udbygningen af Frederikssundsmotorvejens 3. etape, samt gennemførelsen af motorvejen til Hillerød er scenariet desværre sat for markant øget trafik på M3 i Rødovre og dermed mere støj, mener Mogens Brauer, som derfor har kontaktet Transportudvalget og forklaret, at Rødovre ikke kan leve med et årelangt forsøg med Støj-stærekasser.

”Rødovre skal ikke være prøveklud for  regeringens påfund for at udskyde den nødvendige asfalt og de støjskærme, som aldrig har været så nødvendige,” siger han.  

 

Ministeriet svarer

I ministeriet understreger embedsværket, at det er op til politikerne, hvad der skal ske nu, og at intet altså er sikkert til trods for det store udspil.

”Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om igangsætning af forsøget. Vi ved derfor heller ikke om hastighedsnedsættelsen gøres permanent. Hvis forsøget gennemføres vil der blive foretaget en evaluering af de afledte konsekvenser,” svarer ministeriet og fortsætter:

”Helt generelt vil det være op til en politisk beslutning, hvad der skal ske på M3, emnet drøftes i de igangværende forhandlinger.”

 

Pres på kandidater

Og det er præcis dét samme, som skatteminister, Morten Bødskov (S) siger:

”Det står meget klart i regeringens store infrastrukturudspil, at der er et særligt problem på M3. Det er eksplicit nævnt i udspillet, og der er sat et historisk stort beløb af til at løse det med både støjværn og asfalt, samt et initiativ med stærrekasser,” siger Morten Bødskov og fortsætter:

“Forhåbentlig kan Mogens Bauer overtale sine konservative kollegaer på Christiansborg til at se mod Omegnen. Det vil være godt, for det udspil den tidligere VLAK-regering kom med inden folketingsvalget var langt mindre ambitiøst, indsatsen mod trafikstøj og for kollektiv trafik var for svag og de specifikke problemer, vi har med Motorring 3 var helt fraværende i deres udspil. Det er med regeringsskiftet ændret. Nu står Motorring 3 eksplicit nævnt i udspillet som en helt særlig udfordring, den kollektive trafik løftes markant i Omegnen og for Rødovre og indsatsen mod støj har fået et meget stort løft.”

 

Stærrekasser er en stråmand

Men det ændrer ikke på, at man bør gå direkte til løsningerne, for forsøget med stærrekasser, svarer Mogens Brauer.

”For mig har det førsteprioritet, at der opsættes støjskærme og pålægges ny asfalt. At bruge mange millioner på såkaldte støjstærrekasser på hele M3 er en stråmand. Derfor er jeg også i tæt dialog med mit konservative bagland på Christiansborg.”