Medlemsfremgang trods COVID-19
skoleateletik_030_110516-e1619518629892.jpg
Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn søger 6 til 8 idrætsforeninger, som i 2021 vil sætte fokus på børn og unge og styrke foreningens maskinrum. Foto: Ian Nielsen / arkiv
idræt Der er kommet 513 flere medlemmer i Rødovres idrætsforeninger i 2020 sammenlignet med 2019, viser DGI's medlemsregistrering. For at fremme medlemstallene er der sat flere aktiviteter i gang, blandt andet mere støtte til idrætsforeningerne og aktuelt søger kommunen og DGI 6 til 8 idrætsforeninger i Rødovre, der vil deltage i et foreningsudviklingsforløb.

Det lyder ret vildt, at der er kommet flere medlemmer til Rødovres idrætsforeninger i et år, hvor forenings-
livet har været lukket ned i flere måneder end der har været åbent, men det er fakta, ifølge DGI’s medlemsregistrering.
”Det er utroligt flot gået af idrætsforeningerne i Rødovre, og det tegner godt for fremtiden for den lokale idræt. Men det må ikke få os til at hvile på laurbærrene. Vi skal fortsat hjælpe den lokale idræt, som har været hårdt ramt af restriktioner i flere måneder. Derfor forlænger vi sæsonen for at hjælpe vores foreninger og børnene. Vi har besluttet at forlænge åbningstiderne for kommunens idrætsfaciliteter henover sommeren. Det fortjener foreningerne med det år, vi har været igennem,” siger borgmester Britt Jensen.

Ud af de 513 flere medlemmer skyldes de 215, at foreningerne ikke registrerede medlemmer i 2019.
Men det er positivt, at medlemstallene går fremad i Rødovre, men det er også fakta, at Rødovre i det store perspektiv er langt tilbage medlemsmæssigt i forhold til de øvrige kommuner på Vestegnen og især i forhold til resten af landet.
Det er man dog godt i gang med at gøre noget ved i samarbejde med FIR og DGI.

Støtte på vej til idrætsforeningerne
Alle idrætsforeninger i Rødovre Kommune har modtaget en invitation til at deltage i et foreningsudviklingsforløb, som skal styrke klubbernes arbejde med børn og unge. Indsatsen er en del af partnerskabsaftalen mellem Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn om ”Børn og unge i forening”.

Hvad er foreningens vision og mål?
Hvordan styrker vi klubbens rekruttering af trænere og frivillige?
Hvad kan vi gøre for at fastholde flere teenagere i vores foreningsfællesskab?

Det er nogle af de spørgsmål, som idrætsforeningerne i Rødovre inviteres til at stille skarpt på i de kommende år.
Som en del af partnerskabet Børn og unge i forening mellem Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn er der afsat ressourcer til at støtte foreningernes arbejde med blandt andet rekruttering af trænere og frivillige, udvikling af nye aktiviteter til børn og unge og kurser i eksempelvis markedsføring og brugen af sociale medier. Omkostningerne dækkes af Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn.
”Idrætsforeningerne er helt afgørende for børn og unges trivsel. Med partnerskabet om Børn og unge i forening vil vi rigtig gerne støtte de mange frivillige i Rødovres idrætsforeninger, som hver eneste dag gør en fantastisk indsats for vores børn og unge.”
“Jeg håber, at rigtig mange af de lokale idrætsforeninger vil være med i foreningsudviklingsforløbene, så vi sammen kan invitere endnu flere børn og unge med i fællesskabet,” siger Lene Due, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rødovre Kommune.

 

Top