Virksomheder støtter Kræftens Bekæmpelse
kraeftensbekaempelse_70_010321_BP.jpg
Carina og Birgitte efterlyser virksomhedernes gode erfaringer med at hjælpe kræftramte kollegaer. Din virksomhed kan også være med ved at bidrage økonomisk til indsamlingen. Det kan ske på www.cancer.dk/indsamling/lav-din-egen-indsamling/vis/roedovre-erhvervsliv-samler-ind/Indsamlingen slutter den 11.april 2021. Foto: Brian Poulsen
Kræft Kræft er ikke bare noget, vi får derhjemme, men også på arbejdet. Det er også arbejdspladsen, vi skal holde pause fra, hvis vi skal i behandling, og som tager hensyn, når vi starter op igen.  

I år satser Kræftens Bekæmpelse på, at de lokale virksomheder støtter ekstra op om den landsdækkende indsamling den 11. marts.
Og det er der god grund til, lyder det fra indsamlingslederen, Carina Abel Gjaldbæk.
Hun står til daglig bag Loaderiet, hvor mindre små virksomheder holder til. Nogle af dem tilbyder behandling, når du skal restituere dig som kræftramt, både mens du er syg, og når behandlingen er færdig, og du skal til kræfterne igen.
De hyppigste kendte kræftformer, som kan opstå på grund af arbejde er kræft i luftvejene, nyrekræft, blærekræft og hudkræft.
I arbejdsmiljøet kan alle blive udsat for påvirkninger fra sundhedsskadelige kemikalier og materialer. Størsteparten af de kemiske stoffer, som vi i dag ved er kræftfremkaldende, er fundet i arbejdsmiljøet.
 
Sundere arbejdsmiljø
En af de virksomheder, der er i Loaderiet, er Glifberg Processer, der har sagt ja til at hjælpe indsamlingen gennem det lokale erhvervsnetværk. Her fremhæver ejeren, Birgitte, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan være en del af forebyggelsen mod kræft.
”Ved at fokusere på et sikkert og sundt arbejdsmiljø vil både arbejdsgivere og arbejdstagere få noget ud af det. Man kan tale om et nulsumsspil, hvor både ledelse og medarbejdere får noget ud af at sætte fokus på forebyggelse af kræft og et godt arbejdsmiljø,” siger Birgitte, der har haft flere familiemedlemmer med kræft.
 
 
Foranstaltninger
Birgitte nævner, at oplæring, instruktion og uddannelse er vigtige ting i dagligdagen. Ligeså at komme omkring hvilke arbejdsprocesser, der skal være på den enkelte virksomhed.
”Når vi taler om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer er Arbejdspladsvurderingen (APV, Red) rigtig vigtig. Ligeså, at man følger Arbejdstilsynets bekendtgørelser på området.
 
Under kræftforløbet
Når en kollega eller leder rammes af kræft på arbejdspladsen, rammer det alle, fortæller Birgitte.
”Så det er en god idé at drøfte i virksomheden, hvordan vi vil støtte og drage omsorg for den kræftramte både under sygdomsforløbet, men også når vedkommende vender tilbage til arbejdet. Her er det også væsentligt at have øje for de kollegaer, som ikke er syge og kræftramte,” siger hun og siger, der er en række spørgsmål, man som virksomhed skal stille sig selv og sine kollegaer:
”Hvordan skal de opgaver håndteres, som den kræftramte ikke kan løse under sygdomsforløbet? hvordan passer man i virksomheden godt på de medarbejdere, som for en periode må mangle kollegaen eller lederen, mens vedkommende bliver rask igen?”
 
Vi vil gerne høre jeres historier
Som et led i årets fokus i den lokale kræftindsamling, efterlyser Carina og Birgitte gode historier, som vi sammen kan lære af.
”Det vil derfor være super, hvis der er virksomheder fra Rødovres erhvervsliv, som har lyst til at dele nogle gode historier og erfaringer om, hvordan I arbejder med kræft hos jer. Har I eksempelvis gjort noget særligt, da en kollega eller leder blev syg med kræft, og som I ved havde stor betydning for den kræftramte eller jeres arbejdsfællesskab,” spørger de.
Det kan også handle om, hvordan I arbejder med kræft i hverdagen eller måske har I skrevet noget om det i jeres personalepolitik. Hvad gjorde I konkret under et sygdomsforløb for den kræftramte eller dem, som var tilbage for at passe butikken.
”Ved at dele gode historier, kan vi sammen blive klogere på at forebygge, at vi får kræft af at gå på arbejde. Samtidig med, at vi skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere med høj trivsel, selv om vi arbejder med kræft. Så send gerne jeres historier til Rødovre Lokal Nyt til inspiration for os andre,” opfordrer de.

Kom godt tilbage efter et kræftforløb

Når det er tid til at vende tilbage til virksomheden for at genoptage jobbet efter et sygdomsforløb, er det vigtigt, at det sker på en god måde for alle parter. Her vil en forventningsafstemning i forhold til opgaver og hinanden være god, og det kan være relevant at drøfte spørgsmål som:
·      Hvordan skal tilbagevenden til jobbet ske?
·      Hvordan tager vi godt imod vores kollega eller leder?
·      Hvad gør vores leder, indtil medarbejderen er på almindelig arbejdstid igen?
·      Hvad gør vi kollegaer, indtil vores kollega er på almindelig arbejdstid igen?
·      Hvilke opgaver skal løses af hvem og i hvilket tempo?
·      Hvordan får vi anerkendt hinanden for den ekstra indsats, der er ydet, mens vores kollega var syg?