Vejdirektorat vil inddrage nødsporene på M3
DSC_4436-scaled.jpg
Mogens Brauer, der her ses sende spørgsmål ud over Motorring 3 frygter for endnu mere støj, hvis ikke ministeriet laver en VVM-undersøgelse, når de snart inddrager nødsporet. Foto: Danish Street Docs
Debat Vejdirektorat har en plan for udvidelse af Motorring 3 fra Jægersborg til Holbækmotorvejen. Det er ikke en rar plan for Rødovre, i det de påtænker at inddrage nødspor i begge sider for at øge kapaciteten.

Motorring 3 er en af Danmarks mest befærdede motorveje med over 130.000 biler i døgnet. Derfor må en kapacitetsforøgelse alt andet lige forventes at forværre støjen fra motorvejen til de omkringliggende bebyggelser.

Ifølge lov om offentlige veje mv. skal Vejdirektoratet ansøge Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen om, hvor vidt der skal finde en undersøgelse sted af en sådan påvirkning af miljøet, en såkaldt VVM-undersøgelse.

Desværre har styrelsen vurderet, at nødsporsprojektet ikke er VVM-pligtigt, da det eksisterende vejareal ikke udvides, samt at den mener at støjbelastningen ikke øges væsentligt.

Derfor er projektet nu sendt i høring ude i kommunerne. Rødovre Kommune har svaret, at man ikke finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse om, at det ikke er VVM-pligtigt, før støjforholdene i forbindelse med udvidelsen er undersøgt nærmere. Desuden at der særligt savnes en effektvurdering af mulige støjreducerende tiltag i forbindelse med udvidelsen.

Som sagen står i dag, er der ikke truffet en endelig afgørelse af om projektet alligevel skal VVM-undersøges.

 

Kan ikke leve med mere støj

Rødovre kan under ingen omstændigheder leve med en yderligere forværring af støjen fra M3, hvor 8.700 boliger er plaget af støjen over grænseværdien på 58dB. Samtidig er den støjdæmpende asfalt efter 13 år så slidt, at den larmer mere end almindelig pålagt standard asfalt.

Jeg har derfor kontaktet det konservative folketingsmedlem og medlem af Transportudvalget, Niels Flemming Hansen, og orienteret om at Vejdirektoratets nye planer selvfølgelig må inddrages omkring støjpuljer i forbindelse med infrastrukturforhandlingerne efter påske. Niels Flemming Hansen, som i efteråret selv var med mig ude på Vestvolden ved M3 (Rødovre Lokal Nyt d. 21. oktober) oplyser, at der i forhandlingerne bl.a. skal tages stilling til en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen, som allerede udflettes i sin første etape fra Motorvejskryds Rødovre ved Jyllingevej.

Jeg vil kæmpe for, at et sådant scenarie ikke skal gå lydløst hen uden fuld støjdækning.