SF har fundet kandidater til Kommunalvalget
sf-kbvalg.jpg
SF Rødovre har nu valgt deres kandidatliste til kommunalvalg den 16.november. På billedet ses Martin Rosenkrantz (tv), spidskandidat Kenneth Rasmussen og Hans Henrik Havn (th). Foto: Presse
kb-valg Hvis du vil sætte dit kryds ud for Socialistisk Folkeparti ved det kommende kommunalvalg, vil Kenneth Rasmussen, Martin Rosenkrantz og Hans Henrik Havns navne stå øverst på kandidatlisten.

SF Rødovre har nu valgt deres kandidatliste til kommunalvalget den 16.november. Partiets nuværende medlem af Kommunalbestyrelsen, Kenneth Rasmussen, vil fortsat være partiets spidskandidat.
Han går blandt andet til valg på at få styrket kommunens skoler og daginstitutioner.
”Vi skal have en kortere skoledag. Tiden under corona har vist, at de perioder, hvor børnene har haft en kortere skoledag, har givet mange børn rigtig mange gode ting, og for mange børn en bedre trivsel. De fleste undersøgelser viser også, at der ikke er evidens for, at en længere skoledag er lig med højere karakterer. Vi skal have rullet skoledagenes længde tilbage til før skolereformen,” fortæller 50-årige Kenneth Rasmussen, der til dagligt arbejder som pædagog på Tinderhøj Skole.
Spidskandidaten vil også kæmpe for at fremrykke minimomsnormeringerne.
“En anden vigtig ting er minimumsnormeringerne i Rødovre. Vi skal have dem rykket frem til 2022. Det vil være en af de store kampe, som SF kommer til at tage i løbet af dette år,” siger han.
Foruden spidskandidat Kenneth Rasmussen har SF valgt 40-årige Martin Rosenkrantz som nummer to på kandidatlisten.
Martin Rosenkrantz er bankuddannet og beæret over, at medlemmerne i SF Rødovre har valgt at vælge ham næstøverst på kandidatlisten.
”Jeg vil gøre alt for at leve op til medlemmernes tillid. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for en bedre sundhed, det skal være både fysisk og psykisk sundhed. To ting som man ikke kan skille ad. Derudover er det vigtigt, at der bliver en social balance for alle i Rødovre gerne kombineret med en stærkere idræts- og kulturpolitik,” fortæller han. Han fortsætter:
“Vi er også nødt til at kigge vores ældrepolitik igennem. Ligesom andre områder er det vigtigt, at vi jævnligt for gennemgået de forskellige områder og får set, hvor vi kan gøre det bedre, og det gælder selvfølgelig også ældreområdet,” siger han.

Kvalitetsløft på miljøområdet
28-årige Hans Henrik Havn blev valgt ind som nummer tre på SFs kandidatliste. Hans Henrik Havn er uddannet geolog og er ansat i Teknisk Forvaltning i Herlev Kommune. Han håber, at kunne få spirerne til at gro hos Rødovres borgere, således at SF kan sikre et kvalitetsløft på især miljøområdet.
”Jeg mener, at min viden som geolog kan give en anden vinkel på mange miljøområder i Rødovre Kommune. Vi skal gøre vores til, at Rødovre bliver langt bedre til miljø og biodiversitet. SF og jeg vil arbejde for at Rødovre bliver bedre og grønnere fremfor tættere og højere,” siger han.
I faktakassen, nederst i artiklen, kan du se alle SFs 15 kandidater til det kommende kommunalvalg.

Fakta

SFs kandidatliste til kommunalvalget den 16. november 2021.

1. Kenneth Rasmussen
2. Martin Rosenkrantz
3. Hans Henrik Havn
4. Mille Rasmussen
5. Maria Grøndahl
6. Karen Paldrup
7. Preben Riel
8. Lars Bæk
9. Birgit Linneboe
10. Sebastian Gudbergsen
11. Torben Petersen
12. Lone Henriksen
13. Christel Grum Jensen
14. Søren Østergaard
15. Per Bergmann