Dansk musik- og kulturskoler blev endnu en gang glemt
musikskole1.jpg
Sådan ser et billede fra en af lærernes hjemmearbejdsplads ud, hvorfra fjernundervisningen foregår. Det beskriver meget godt vilkårene for musikskoleundervisningen i disse tider. Foto: Privat
læserbrev Børn og unges beskæftigelse med kunst og kultur betyder åbenbart ikke meget for landspolitikerne, for endnu en gang nævnes disse kulturbærende institutioner ikke med et ord i den nys præsenterede delvise genåbning af det danske samfund.

Cirka 100.000 af Danmarks børn og unge deltager på ugentlig basis i aktiviteter på landets musik- og kulturskoler. Siden 1. januar har fysiske fællesaktiviteter som kor, sammenspil og holdundervisning været aflyst, og den ugentlige fjernundervisning, som er og bliver en nødløsning, er fortrinsvis kun kommet soloeleverne på musikskolerne til gode.

Svært at forstå
I efteråret 2020 var det tilladt for musikskolelever at følge fysisk soloundervisning efter meget strenge regler: læreren hentede eleven, og både elev og lærer vaskede hænder og sprit-
tede af både før og efter undervisningen, som foregik i behørig afstand. Altså mere sikre forhold end det, som eleverne nu udsættes for i skolen og fra 21. april også i indendørs idræt med fysisk kontakt!
Nu er det jo ikke alle børn og unge, som har idræt som fritidsaktivitet. Hvorfor de cirka 100.000 børn og unge, som finder glæde i arbejdet med kunst og kultur, ikke tilgodeses i forbindelse med åbningen, har jeg meget svært ved at forstå. Man kan eksempelvis bare kopiere undervisningsvilkårene fra efteråret 2020.

Intet hul igennem til Christiansborg
Jeg ved godt, at der er mange hensyn at tage for beslutningstagerne i denne tid, og at det kan være svært at få alle fagområder og nuancer med i den store ligning. Men jeg håber, i mit stille sind, at der findes nogle kulturinteresserede politikere, som er lydhøre for vores branches ønsker.
Jeg ved, at DMK (Dansk Musik- og Kulturskoler), som er vores interesseorganisation, arbejder hårdt for at få hul igennem til beslutningstagerne og overbringe vores gode argumenter for en delvis åbning.
Må det lykkes til glæde for de mange børn og
unge, som savner musik- og kulturskolerne, undervisningen, koncerterne, udstillingerne og ikke mindst det sociale samvær!