Center-bænke er ikke til kaffedrikning
rc-baenke-corona1.jpg
Rødovre Centrum opfordrer alle handlende til at bruge centerets mange bænke med omtanke Foto: Brian Poulsen
opfordring Rødovre Centrum kommer med opfordring til kunderne: Brug bænkene med fornuft. Som følge af de nuværende corona-restriktioner må centerets bænke kun benyttes af ældre og gangbesværede, men bænkene bliver i høj grad brugt ’ulovligt’ af andre handlende.

I en tid, hvor det delvist nedlukkede Rødovre Centrum til tider fremstår lettere mennesketomt, kan det virke harmløst at tage et hvil på en af de mange opstillede bænke i centeret. Men den går ikke, med mindre du er ældre og gangbesværet.
Rødovre Centrum har allerede afmonteret flere bænke og placeret dem i kælderen og på de resterende bænke er der tydelige skilte, der gør centerkunderne opmærksomme på, at bænkene alene må bruges af ældre og gangbesværede.
Beskeden synes dog ikke at være feset ind eller også tager kunderne meget let på skiltningen og det kan få konsekvenser.
”COVID-19 reglerne for storcentre siger, at man ikke må tage ophold i centeret i forbindelse med indkøb eller andre ærinder hos centrets lejere. Vi har allernådigst, og med politiets uformelle accept, fået lov til at lade nogle af vore bænke blive i centret til brug for et kort ophold for gangbesværede og ældre mennesker. Det bliver desværre tolket derhen, at stort set alle føler, at de må bruge bænkene – også til længere ophold. Såfremt vi ikke kan få gæsterne til at følge vores opfordring til, at de alene bruges efter hensigten, så bliver vi desværre nødt til at fjerne dem,” fortæller Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen.

Kan sprede smitte
Rødovre Centrums mange bænke må selvfølgelig bruges til både kaffedrikning og til et hvil af både unge og ældre, når de nuværende restriktioner på et tidspunkt forsvinder, men indtil da er det vigtigt at udvise omtanke, da ophold på bænkene potentielt kan være med til at sprede coronasmitte.
Og med de stigende smittetal i Rødovre, og i de omkringliggende kommuner, frygter Rødovre Centrum, at de ikke får lov til at åbne alle centerets resterende ca. 130 butikker den 21. april, som ellers bebudet i genåbningsplanen.
”Det ville være rigtig ærgerligt og en katastrofe for mange af vores lejere. Lad os nu vise, at vi i Rødovre godt kan finde ud af at begrænse smitten,” siger Jesper Andreasen.