Ny indsats sikrer inddragelse i jobjagt
vejarbejde-bykernen-JON.jpg
Inddragelse og sammenhæng bliver kodeordene i Rødovres første beskæftigelsespolitik Foto: Jon Henriksen
Beskæftigelse Mere inddragelse af både borgere og virksomheder skal gøde den jord, som Rødovres første beskæftigelsespolitik skal blomstre op af. Rødovre Lokal Nyt har spurgt, hvad kommunen håber på at høste?

”Hvis vi skal skabe en beskæftigelsespolitik, der rammer plet – og det skal vi – så er det helt essentielt, at vi inddrager de mennesker og virksomheder, der bliver berørt af den.” Sådan siger formand for beskæftigelsesudvalget i Rødovre, Michel Berg (S) om Rødovres kommende beskæftigelsespolitik.
Lokal Nyt sat fokus på området og processen bag politikudviklingen, der skal sikre meget mere borgerinddragelse.
”Derfor har vi igangsat en proces, der både inddrager borgere, virksomheder, politikere, relevante råd og medarbejdere i Social- og Sundhedsforvaltningen samt arbejdsmarkedets parter. På den måde får vi belyst indsatsen fra alle vinkler og skabt en politik, som vi kan stå sammen om i Rødovre,” siger Michel Berg.
 

Men hvorfor er der egen brug for en ny beskæftigelsespolitik?
 
”Vi har ikke tidligere haft en beskæftigelsespolitik i Rødovre. Vi har primære arbejdet med ministerens målsætninger og omsat den til et Rødovre strategi, siger Michel Berg og uddyber:
”Den nye Beskæftigelsespolitikskal bruges til, at vi lokalt får sat en politik på strategien, der gør indsatsen mere lokal funderet og relevant for de mange forskellige interessenter.”
 
 
Hvilke af Rødovres udfordringer skal den nye politik bedre kunne løse?
 
”Vi arbejder helt klart med en målsætning om at borgeren oplevet en sammenhængende indsats. De fleste borgere har meget korte forløb i jobcentret. Men for de borgere som har flere udfordringer skal vi hele tiden sikre en tværgående sagsbehandling der hjælper borgere tilbage på arbejdsmarkedet.”
 
 
Hvad forventer du, at der kommer af høringsmødet i april måned?
 
”Mødet skal være startskudet på udformningen af selve politikken. Jeg håber, vi får nogle god afbalancerede dialoger hvor vi forsøger at skabe et fælles ståsted i krydsfeltet mellem virksomhedens behov for arbejdskraft, borgerens behov for arbejde og jobcentres administration af dette møde.”
 
 
Tværgående problemstillinger
Emnerne for mødet forårsmødet, hvor borgerne i Rødovre kommer til orde er blandt andet, hvordan kommunen
hjælper de unge bedst på vej til job og uddannelse, men også, hvordan samarbejdet mellem kommune og virksomheder optimeres, samt hvordan det sikres, at udsatte borgere, får den hjælp, de har brug for.
Men det er bare nogle af de ubesvarede spørgsmål, understreger Michel Berg.
”Når udkastet til en politik er klar, vil den blive sendt i høring så vi kan få endnu flere vinkler på,” forsikrer han.
Målet med en ny beskæftigelsespolitik er nemlig at favne de tværgående problemstillinger, som har relation til eller direkte påvirker beskæftigelsesindsatsen. Det kan blandt andet være at modvirke negativ social arv eller at forbedre borgerens fysiske eller psykiske sundhedstilstand. 
”Beskæftigelsesindsatsen har stor betydning for mange borgere i Rødovre og for deres muligheder for at deltage i samfundslivet og for deres selvforsørgelse. Jeg oplever, at vi i dag har en god dialog med borgere og virksomheder. Jeg håber, vi gennem udviklingen af en ny politik sammen får sat fokus på, hvor vi kan gøre det endnu bedre” fortæller Michel Berg.

Top