Hvordan 9 el-skraldebiler blev til 7 og en lang næse
rk-skrald.jpg
Foto: Red.
debat I Rødovre Lokalnyt d. 6. januar er der stor ros til kommunens 7 nye el-skraldebiler, men oprindelig skulle der have været indkøbt 9 stk. og ikke kun 7, som der står i artiklen. Men hvordan er der forsvundet 2 af de oprindelige 9 biler, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2018?

I Rødovre Lokalnyt d. 6. januar er der stor ros til kommunens 7 nye el-skraldebiler, men oprindelig skulle der have været indkøbt 9 stk. og ikke kun 7, som der står i artiklen. Men hvordan er der forsvundet 2 af de oprindelige 9 biler, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2018?

Sagen begynder i februar 2018, hvor kommunalbestyrelsen vedtager at hjemtage affaldsindsamlingen. I den forbindelse lovede man borgerne, at ”ved hjemtagning vil der således kunne indføres el-skraldebiler, uden at borgerne vil opleve takststigninger”.

Det skulle vise sig at blive et svært løfte at indfri.

Planen var fra start at indkøbe 9 el-skraldebiler og 4 diesel-skraldebiler af forskellige typer for i alt 42,8 mio. kr.

 Men i marts 2019 sker der noget
Det kommer nemlig frem, at prisen for indkøbet af de ønskede skraldebiler bliver 6,2 mio. kr. højere end forventet. Samtidig viser det sig, at der er en fejl i den forventede pris på yderligere 5,2 mio. kr. Så skraldebilerne bliver altså 11,4 mio. dyrere end oplyst fra start.  Derved ender den samlede pris ikke på de oplyste 42,8 mio., men i stedet 54,2 mio.
Med den voldsomme ændring kan Forvaltningen vanskeligt overholde samme affaldstakst. Så der rettes til – og derfor bliver 9 el-skraldebiler til 7.

 Så mindre el – mere diesel
Faktisk argumenteres der med, at det er smart med dieselbiler frem for el, fordi el-teknologen måske bliver mere moden om nogle år, og vi så senere blot kan udskifte dieselskraldebilerne med nye el-skraldebiler. 

Det var præcis det Konservative argumenterede for fra start. Dengang var det ikke smart. Men man kan selvfølgelig blive klogere…

Men selv om andelen af el-skraldebiler nu reduceres, så er det ikke nok til at økonomien hænger sammen til trods for at projektet har været tilsmilet af held i form af den konstant faldende rente. Så hvad gør man så? Der leases nu 3 dieselbiler, samt optages et lån med en løbetid på 13 år. Oprindeligt var der budgetteret med en tilbagebetalingsperiode på 6-10 år afhængig af den enkelte bils løbetid.

 

Projektet er blevet dyrere og mere risikabelt
Da Konservative og Venstre i sin tid stemte mod forslaget om at hjemtage affaldsordningen var det ud fra at et flertal i Kommunalbestyrelsen var imod at lade opgaven komme i offentligt udbud. Ved at lade både Rødovre Kommune og private entreprenører byde havde vi haft et mere retvisende grundlag for beslutningen om at hjemtage affaldsordningen.

Kampen for løftet om uændrede takster er ikke uden ofre
Første offer er mere diesel og mindre el. Andet offer er den regning, som på et eller andet tidspunkt uvægerligt ender hos borgerne. Fordi man forlænger afskrivningsperioden på materiellet, og gør afdragsperioden på lånene længere, betyder det jo ikke, at regningen til syvende og sidst går uden om borgerne. Det sker bare senere.

 

Kan vi lære noget af denne sag?
Ja, meget! Først og fremmest at det er godt for skraldemændene og for vores klima, at vi har fået el-skraldebiler. Dernæst kan vi lære, at det ikke absolut var en god idé, at vi som kommune besluttede at drive vognmandsforretning for borgernes penge.

Kommentarer
Top