Hurtigbusser kan forvandle hele Tårnvej
Roedovre.jpg
Sådan kan Tårnvej komme til at se ud om 10 år, hvis idéen om en BRT-linje føres ud i livet. Foto: Movia
trafik Moderne sporvogne på gummihjul kan blive fremtidens transportløsning på Tårnvej.

En viderefølelse af metrolinjen til Rødovre har længe været et stort ønske blandt lokalpolitikerne, men en helt anden transportløsning kan være tættere på en realitet.
Som led i at styrke fremkommeligheden i fremtidens kollektive trafik har Trafikselskabet Movia kigget nærmere på fire eksisterende S-buslinjer i hovedstadsområdet, hvor det vil give mening at få erstattet de klassiske S-busruter med BRT-linjer, der er en forkortelse for Bus Rapid Transport og bedst kan betegnes som moderne eldrevne sporvogne på gummihjul, der i egen kørebane kan give passagerer kortere rejsetid og være et klimavenligt alternativ, der ikke bliver påvirket af biltrafikkens trængsel.
Én af de fire eksisterende S-buslinjer, som Movia foreslår omlagt til en RBT-linje, er linje 200S mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads, der kører gennem Rødovre og har flere stop på blandt andet Tårnvej, der er en kommunens trafikale hovedårer.

Forudsætning at staten bidrager
Rødovre Kommune har i første omgang deltaget i en forundersøgelse sammen med Movia, Region Hovedstaden og en række øvrige omegnskommuner.
Undersøgelsen skal give et klarere billede af, hvad en BRT-løsning koster og hvilke fysiske og bymæssige konsekvenser den mulige transportløsning vil få.
I rapporten fra forundersøgelsen fremgår det, at det forventes, at koste 64 millioner korner per kilometer at anlægge den 16,6 kilometer lange strækning mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads. Det får den samlede regning op på 1,1 milliarder kroner, hvoraf det forventes, at Rødovres regning sniger sig op i nærheden af 300 millioner kroner. Med anlæg i den økonomiske størrelsesorden, er det afgørende, at staten bidrager til en væsentlig del af anlægsomkostningerne, fortæller Jan Kongebro (S), som er formand for Teknik- og Miljøudvalget.
”En BRT-linje vil ikke kun få stor betydning for Rødovre, men for hele den kollektive trafik, når folk skal flyttes i en fart fra a til b i stedet for at holde i kø på vejene. Derfor har vi også sagt ja til at deltage i undersøgelsen, så vi på et senere tidspunkt kan tage stilling til, om det er noget, vi ønsker i Rødovre. På nuværende tidspunkt mangler vi hele finansieringsdelen og hvis ikke staten er med, kan vi ikke løfte opgaven alene,” siger Jan Kongebro.

Mange ubekendte
I modsætning til en metro, vil en lokal BRT-linje være hurtigere at anlægge og, ifølge rapporten fra Movia, kan løsningen med hurtigbusser, i egen bane på Tårnvej, blive en realitet inden 2030. Med en BRT-linje forventes det, at rejsetiden fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads kan reduceres med 22%, hvilket svarer til 12 minutter, men hvordan og ikke mindst hvor BRT-linjen helt præcist skal placeres, vides endnu ikke.
I Movias rapport står det beskrevet, hvordan en BRT-linje kan være med til gøre Tårnvej til en grønnere boulevard og hvordan en ny buslinje kan reducere barrieren på tværs af Tårnvej og dermed skabe en mere attraktiv krydsning.
En af de springende punkter bliver, om det kan lade sig gøre at etablere en busbane i et midterspor på Tårnvej uden samtidig at reducere antallet af kørebaner.
I Movias rapport er BRT-linjen både skitseret med samme antal vogn-
baner som i dag, men også hvor vejen er reduceret fra to til en vognbane i hver retning.

Forudser trafikkaos
Ud over at deltage i en forundersøgelse har 15 ud af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer stemt ja til at give en ’interessetilkendegivelse’ til transportministeren og erhvervsministeren om at et måske kommende stoppested ved Rødovre Centrum på BRT-linjen kan blive kategoriseret som stationsnært kerneområde, der kan være med til at fremme mere intensiv byudvikling.
”Det er en meget langsigtet plan og for ikke at holde nogle døre lukkede, besluttede vi at afgive en såkaldt interessetilkendegivelse,” forklarer Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen.
Hos Det Konservative Folkeparti valgte man at stemme nej til sagen.
Gruppeformand Kim Drejer Nielsen kan ikke se, hvorfor området omkring Rødovre Centrum skal gøres til stationsnært område og han har endnu sværere ved at se, hvordan en BRT-linje kan blive placeret på Tårnvej uden at reducere i vognbanerne.
“Hvis det kan fungere uden at indskrænke Tårnvej, er det helt fint, men det vil jeg gerne se, før jeg tror det. Vi frygter, at det ender med trafikkaos på Tårnvej og det er vi nødt til at gøre opmærksomme på nu. Derfor mener vi, at det er helt rigtigt at sige fra allerede nu,” siger Kim Drejer Nielsen om sagen, hvor Konservatives tre medlemmer og Dansk Folkepartis Kim Hammer stemte nej til sagen om at interessetilkendegivelsen om stationsnærhed ved et kommende BRT-stop på Tårnvej, da det brev, som borgmesteren sendte med ’interessetilkendegivelse, ikke indeholdt et forbehold mod at indsnævre Tårnvej.
Hos Socialdemokratiet vækker beslutningen undren.
”Man kan godt forstille sig, at behovet for kollektiv trafik er kommet for at blive og hvis det kan gøres på en smartere måde med en BRT-line, så er vi åbne for at få det undersøgt. Det handler om en undersøgelse og derfor undrer det mig meget, at Konservative og Dansk Folkeparti stemte imod. Men vi skal nok inddrage begge partier, når vi kommer videre i processen,” siger Flemming Lunder Østergaard Hansen.
Partifælde og udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro, har også svært ved at forstå begrundelse for at melde fra så tidligt i processen.
”Jeg forudser også trafikophobning på Tårnvej, hvis man lukker vejbaner for at få plads til en ny busbane og lige netop derfor deltager vi i undersøgelsen og har givet en interessegodkendelse, så vi kan få undersøgt sagen nærmere. Så kan vi altid tage stilling til, om løsningen passer i Rødovre,” siger Jan Kongebro.

Fakta

Bus Rapid Transport er en ny form for kollektiv transport i Danmark, som udnytter vejene bedre og bidrager til det nationale klimamål.

BRT kører på el og kommer uhindret frem i egne vognbaner. Linjerne har altid grøn bølge og slipper for myldretidens bilkøer.

BRT-nettet udleder ikke CO2 og kan transportere langt flere hver time sammenlignet med en bilbane eksempelvis på motorvejen.

trafik
Kilde: Movia