For SF Rødovre er børns og unges mentale trivsel et vigtigt kommunalt fokusområde
Karen-scaled.jpg
Karen Paldrup foreslår, at Rødovre Kommune sætter mere fokus på psykiatri i folkeskolen Foto: Privat
Debat Mere forebyggelse og fokus på psykiatri skal øge børn og unges mentale trivsel, mener SF

Af Rødovre Kommunes Helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024 fremgår det, at antallet af psykisk sårbare borgere i Rødovre er stigende på tværs af aldersgrupper. Dette er en kedelig udvikling, som vi i SF gerne vil være med til at ændre. For at få ændret dette billede mener vi, at man som udgangspunkt må tænke i løsninger af forebyggende karakter så unge, som er psykisk sårbare, ikke udvikler psykisk sygdom.

Her tænker vi i første omgang på, hvordan vi kan sikre, at vores børn og unge kommer ud af denne triste spiral. I SF Rødovre mener vi, at en afgørende faktor er at foreslå bedre løsninger, som berører børn og unges mentale trivsel. Her er de igangværende minimumsnormeringer super relevante.

SF Rødovre har ved budgetforhandlingerne 2018 foreslået, at kommunen tilbyder gratis anonym psykologhjælp til unge fra 15 til 25 år. I budgetresolutionen i 2019 er beskrevet, at der skal udarbejdes en undersøgelse af behovet, hvilket Social- og Sundhedsforvaltningen har gjort.

I Folketinget lykkedes det SF at få vedtaget, at psykologhjælp nu skal være gratis for unge fra 15 til 25 år. Det mener vi, i Rødovre er yderst positivt, men vi vil fortsat arbejde for, at der tilbydes gratis anonym psykologhjælp til denne målgruppe.

 

Gratis psykologhjælp

Et tilbud om gratis anonym psykologhjælp til unge, vil gøre det nemmere for dem at søge hjælp, idet en anonym tilgang ikke indebærer registrering og journalpligt. Dette giver en rigtig god mulighed for at ”spotte” de unge som mistrivedes, men som ikke har brug for behandling i psykiatrien.  

Formålet med ovenstående er at forebygge lettere mentale problemer hos unge, så de ikke udvikler sig til mere alvorlige problematikker. Her har Gentoftes kommune gode erfaringer med at tilbyde gratis anonym psykologhjælp til unge 15-25 år, idet muligheden for at få kontakt til den gruppe af unge, der ikke ønsker at få oprettet en sag i systemet styrkes.

I SF mener vi, at det er vigtigt at tænke forebyggelse på mange måder/områder. En mulighed er, at man igen ansætter socialrådgivere på skolerne, så der herved er mulighed for at ”spotte” problemerne, inden de vokser sig uoverskuelige.

Endvidere er det relevant at tilbyde psykiatri som fag / emne i de store klasser i folkeskolerne, da det er vigtigt så tidligt som muligt at afmystificere den stigmatisering, som i dag finder sted blandt borgere med psykiske sygdomme. Her kan Psykiatrifonden tilbyde relevant undervisning/oplysning om emnet.

 

Top