Busser skifter diesel ud med el
bus.jpg
Fremover skal linje 6 A også køre på el. Foto: Ulrik Jantzen
Bustrafik 46 nye busser i Københavns omegn skal støje og svine mindre. Det betyder blandt andet, at linje 7A og linje 142 i Rødovre inden for et års tid skal køre på el.

Den grønne omstilling rammer nu for alvor busdriften i Rødovre også.

Det sker efter, København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner i fællesskab har besluttet, at de normalt travle buslinjer, som kører på tværs af de fem kommuner, fremover skal køre på el.

Det sker som et led i målsætningen om, at alle 1.300 busser i området inden 2030 skal køre uden fossilt brændstof.

“Omstilling til grøn trafik er den eneste vej frem, hvis vi vil passe på vores miljø og klima. Men det har også stor betydning, hvis vi skal sikre et godt og sundt nærmiljø for vores borgere her i Rødovre Kommune. Både luftforurening og trafikstøj påvirker vores sundhed, og i Rødovre har vi mange lungepatienter, som vi skal passe på. Her gør elbusser og anden grøn trafik en vigtig forskel,” siger borgmester i Rødovre Kommune Britt Jensen (S).

Med den fælles kommunale beslutning om at gå fra diesel til el på 6A og 7A, tager de fem kommuner og Movia endnu et skridt mod målet om, at alle godt 1.300 busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 – og mindst halvdelen på el. Københavns Kommune besluttede med budget 2019, at alle buslinjer senest i 2025 skal omlægges til el- eller nulemissionsbusser. Gladsaxe Kommune har et mål om en total omlægning af alle dieselbusser til el i 2025.

 Med øget grøn omstilling bidrager kommuner, regioner og Movia således til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

 Når de 46 nye elbusser kommer i drift i februar 2022 vil i alt 284 busser køre på el på hele Sjælland. Det svarer til 20 pct. af Movias samlede antal busser. Hertil kommer syv el-havnebusser i Københavns Havn. De 46 nye elbusser giver en årlig reduktion på 3.600 tons CO2, 5 tons NOx og 22 kg partikler.

 

 

Fakta
  • Linje 7A kører i København, Frederiksberg og Rødovre Kommuner
  • Linje 7A er udbudt med i alt 101.786 køreplantimer og har i alt 25 elbusser fra 13. februar 2022
  • Med elbusdrift på linjen sparer kommunerne 2.500 tons CO2 om året
Top