Analyse viser stort potentiale for seniorboliger
iss_4831_01776.jpg

Senior couple enjoying a romantic dinner in their motor home.

Der er potentiale til at bygge over 1400 senioregnede boliger de kommende fem år. Det viser en analyse, som Rødovre Kommune har fået udarbejdet. Foto: SignElements
boliger Rødovre Kommune har i længere tid godt vidst, at der var interesse for lokale seniorbofælleskaber og nu har en analysevirksomhed sat tal på det konkrete potentiale.

Den nuværende corona-situation var i sidste uge årsag til, at skovlen til det første spadestik, til 29 nye boliger i et kommende seniorbofælleskab på Roskildevej 340, ikke blev sat i jorden, men i årene fremover skal der nok komme nye muligheder.
For de 29 boliger på Roskildevej blive næppe de eneste af sin slags i Rødovre Kommune de næste fem år.
Efterspørgslen efter netop seniorbofællesskaber er stor og for at få klarlagt det fremtidige potentiale har Rødovre Kommune derfor fået analysevirksomheden Exometric til at udarbejde en analyse, der sort på hvidt kan dokumentere efterspørgslen.
Den analyse er nu kommet og den viser, at der potentielt set kan bygges hele 1417 boliger de næste fem år, der udelukkende er målrettet senioregnede boliger og bofællesskaber
”Fra borgermøder har vi ofte hørt borgere, der har spurgt ind til lige netop seniorbofælleskaber, men tallet er væsentligt højere end jeg umiddelbart havde forestillet mig,” fortæller formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro.
Sidste efterår gennemførte analysevirksomheden 307 repræsentative interviews med borgere over 50 år i Rødovre Kommune samt 264 interviews i samme aldersgruppe i nabokommunerne for at give en fornemmelse af, i hvilken grad seniorbofællesskaber kan og vil tiltrække borgere udefra.
”Vi har længe vidst, at interessen var tilstede, men aldrig haft papir på det. Det har vi nu og analysen bliver et vigtigt værktøj, når vi skal tale med udviklere og investorer, for nu kan vi dokumentere at der er en reel interesse for boligformen,” siger Jan Kongebro.

1000 boliger i Bykernen
Analysen viser, at der er et potentiel interesse for 694 lejeboliger, ved en husleje på 1.400 kr. pr. m² pr. år og 723 ejerboliger ved en købspris på 28.000 kr. pr. m². Analysen viser også, at interessen er klart størst i Rødovre Kommunes seneste byudviklingsprojekt ’Bykernen’, hvor der alene i det kommende område ’Parkbyen’ anslås at kunne etables mere end 1000 boliger, mens der er potentiale til 300 boliger ved Islev Torv og godt 100 ved Milestedet.
Rødovre Kommune oplyser, at 16 procent af kommunens seniorer, der blev interviewet i undersøgelsen, svarede “ja, helt sikkert” på spørgsmålet om, hvorvidt seniorbofællesskab kunne være en interessant boform ved næste flytning og hele 76 procent nævner ’fællesskab og socialt samvær’ som årsag til deres interesse. 18 procent nævner ’Tryghed og hjælp’ som årsag til deres interesse.
Det forventes, at Rødovre Kommune på et senere tidspunkt vil invitere til et borgermøde om Parkbyen, hvor seniorbofællesskaber vil blive et emne. Det er kommunens forhåbning at et borgermøde kan finde sted inden sommerferien i år.