Alle får indflydelse på ny rådhusbygning
Nyt rådhus Det er ikke bare fem forskellige teams, der kommer med deres bud på, hvordan Rødovres nye administrationsbygning skal se ud, det er også de folkevalgte. For første gang er det nemlig samtlige partier, der skal bedømme arkitektforslagene, og ikke kun Økonomiudvalget og embedsværket.

Når Rødovres nye administrationsbygning slår dørene op ud til det nye planlagte hovedstrøg i den lige så nye bykerne, har der været flere øjne på arkitekttegningerne, end normalt.
 
Ud over de fem rådgiverteams, der i disse uger indleverer deres foretrukne bud på, hvordan bygningen nord for det eksisterende rådhus skal se ud, har de folkevalgte nemlig også været med til at bedømme forslagene.
Og det er ret nyt.
Det er traditionelt Økonomiudvalget, der fungerer som bedømmelsesudvalg i forbindelse med arkitektkonkurrencer i Rødovre, men den tradition har man valgt at bryde med.
”Det er en central bygning for udviklingen i Bykernen og for Rødovre Kommune som virksomhed, så jeg synes, det er vigtigt, at alle partier er repræsenterede i bedømmelsesudvalget. Vi har et tæt og velfungerende samarbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor er det naturligt for mig, at alle også sidder med ved bordet, når vi skal vælge det endelige forslag”, siger Britt Jensen, der også er formand for bedømmelsesudvalget.
 
Mere medansvar
En beslutning, der vækker begejstring i byrådssalen.
”Det er positivt, at alle gruppeformændene nu er repræsenteret. Det er en forbedring i forhold til den måde kommunen har kørt på tidligere, hvor Økonomiudvalget og embedsmændene egenrådigt besluttede alting og magten var centreret omkring Socialdemokratiet,”siger Mogens Brauer fra De Konservative.
Han mener, at beslutningen giver mere medansvar i forhold til de beslutninger, der træffes på rådhuset, og glæder sig over, at hans egen gruppeformand, Kim Drejer Nielsen også nu kan give sit besyv med på så vigtig en beslutning.
”Den nye administrationsbygning kommer formentlig til at stå i mange år og bliver en bygning borgerne kommer til at færdes i. Det er meget vigtigt, at det ikke bliver et politisk slagsmål, hvordan den bygning skal se ud, men er noget vi på tværs af partierne i kommunalbestyrelsen kan se os selv i. Desuden er det klogt, at inddrage alle grupper, da man på den måde får nogle inputs, man ellers ikke ville have fået,” tilføjer Kim Drejer Nielsen (C).
 
Står sammen
Også i SF glæder man sig over inddragelsen af flere øjne på sagen.
”Jeg mener, det er rigtig godt, at alle partier, der sidder i kommunalbestyrelsen er repræsenteret i bedømmelsesudvalget. Det giver et signal om, at det er en samlet kommunalbestyrelse, der står bag en så væsentlig ny central bygning,” siger Kenneth Rasmussen (F).
 
Den nye rådhusbygning kommer til at ligge sammen med Arne Jacobsens fredede rådhus og de fredede omgivelser ved rådhuset, og det stiller selvfølgelig krav til arkitekthusene, ligesom det gør, at den nye bygning skal samle de administrative og borgerrettede arbejdspladser, der vil være med til at skabe liv på det nye hovedstrøg.

Og netop dét, vægter Enhedslistens, Peter Mikkelsen (Ø).

“Det ny rådhus er en så stor opgave for kommunalbestyrelsen, at det kun vil være godt, at hele kommunalbestyrelsen står bag byggeriet. Rådhuset skal rumme en lang række funktioner og opfylde en lang række af krav, så det er vigtigt, at alle problemstillinger er vendt,” siger Peter Mikkelsen og uddyber:

“Det kunne økonomiudvalget måske godt gøre kvalificeret, men jeg synes faktisk, at det er en fin gestus at invitere alle partier i kommunalbestyrelsen til at løse opgaven. Det styrker tilliden til samarbejdet.”
 
Kreative folk
De fem teams, der skal vise deres bud på den bedste udformning af den cirka 8.000 m2store administrationsbygning, er udvalgt gennem en såkaldt prækvalifikation.
”Jeg glæder mig utroligt meget til at se, hvad de kreative folk kommer op med. Det er et område, som er under stor udvikling, og bygningen er vigtig i forhold til at skabe liv i Bykernen og på det nye hovedstrøg,” siger borgmester Britt Jensen.
Arkitektfirmaerne skal både give bud på, hvordan bygningen kan placeres, og hvordan den kan se ud. Den skal bidrage til at skabe sammenhæng i området, hvor der i forvejen er flere fredede bygninger og pladser. Det er bl.a. rådhuset og hovedbiblioteket samt rådhusplænen og rådhuspladsen.

 
Moderne og fleksibelt
Bygningen skal samle de administrative og borgerrettede arbejdspladser uden for det eksisterende rådhus i et moderne og fleksibelt byggeri. Det eksisterende rådhus er fredet og skal fortsætte som rådhus.
Det nye byggeri skal tage udgangspunkt i borgernes behov og derfor møde borgeren på en enkel og inviterende måde. Samtidig skal arealet disponeres ud fra en opdeling af Rødovre Kommunes ansatte. Når arkitektkonkurrencen når sin ende, skal bedømmelsesudvalget, bestående af seks medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Rødovre og tre eksterne fagdommere, udvælge det vindende forslag.

Fakta

De fem konkurrenceteams er:
·      Christensen & Co Arkitekter A/S sammen med URBAN POWER og Norconsult A/S 
·      LINK arkitektur A/S sammen med WE Architecture, NERD architects ApS og NIRAS A/S 
·      Lundgaard & Tranberg Arkitekter sammen med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S og SINUZ ApS 
·      Schmidt Hammer Lassen Architects sammen med Erik Brandt Dam Arkitekter, Masu Planning ApS og Tyréns A/S 
·      WERK Arkitekter ApS sammen med Oluf Jørgensen A/S og be Hamburg GmbH
Bedømmelsesudvalget består af ni medlemmer:
·      Britt Jensen - formand for bedømmelsesudvalget (borgmester, Socialdemokratiet)
·      Kim Drejer Nielsen (gruppeformand, Det Konservative Folkeparti)
·      Kim Hammer (gruppeformand, Dansk Folkeparti)
·      Peter Mikkelsen (gruppeformand, Enhedslisten)
·      Kenneth Rasmussen (gruppeformand, Socialistisk Folkeparti)
·      Claus Gisselmann Olsen (UP)
·      Lars Steffensen, fagdommer Akademisk Arkitektforening, Proff., selvstændig
·      Mikkel Nordberg, fagdommer Akademisk Arkitektforening, Holscher Nordberg
·      Jørgen Nielsen, fagdommer Ingeniørforeningen Danmark, EKJ Rådgivende ingeniører
Emcon a/s er konkurrencesekretær.
Rødovre Kommune har udpeget tre interne rådgivere for bedømmelsesudvalget. Det er kommunaldirektør Anders Agger, teknisk direktør Poul Jepsen og stadsarkitekt Bjarne Rieckmann.

Top