Ny politik skal skabes i samspil med borgerne
jobcenter_007_240217_BP.jpg

Jobcenter

Rødovre Kommune skal have en ny beskæftigelsespolitik og borgerinddragelse er et helt centralt element i processen. Foto: Arkiv
politik Siden oktober har Rødovre Kommune gennemført interviews med borgere og virksomheder, der skal danne grobund for en kommende beskæftigelsespolitik.
Fakta

Målet med en ny beskæftigelsespolitik er desuden at favne de tværgående problemstillinger, som har relation til eller direkte påvirker beskæftigelsesindsatsen. Det kan blandt andet være at modvirke negativ social arv eller at forbedre borgerens fysiske eller psykiske sundhedstilstand.

Kilde: Rødovre Kommune

Inddragelse er et af nøgleordene i Rødovre Kommunes kommende beskæftigelsespolitik, der skal blive til i en proces, som både involverer borgere, virksomheder og samarbejdspartere.
Op mod 6.000 borgere har hvert år deres gang i Jobcentret og derfor er det vigtigt at få belyst indsatsen fra alle vinkler og skabt en politik, som vi kan stå sammen om i Rødovre, fortæller Michel Berg (S), der er formand for Beskæftigelsesudvalget.
”Hvis vi skal skabe en beskæftigelsespolitik, der rammer plet – og det skal vi – så er det helt essentielt, at vi inddrager de mennesker og virksomheder, der bliver berørt af den,” fortæller han.
Rødovre Kommune har været i gang med udarbejdelse af den nye beskæftigelsespolitik i en rum tid og siden efteråret har Social- og Sundhedsforvaltningen gennemført en lang række interviews med borgere og virksomheder.
Hvis alt går efter planen, vil der i begyndelsen af det nye år blive sat pen på papir og i marts måned vil udkastet til den nye beskæftigelsespolitik blive forlagt Beskæftigelsesudvalget. Til april vil den nye politik blive drøftet på et høringsmøde og fra maj til juni forventes beskæftigelsespolitikken at blive endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen.
”Beskæftigelsesindsatsen har stor betydning for mange borgere i Rødovre og for deres muligheder for at deltage i samfundslivet og for deres selvforsørgelse. Jeg oplever, at vi i dag har en god dialog med borgere og virksomheder. Jeg håber, at vi, gennem udviklingen af en ny politik, sammen får sat fokus på, hvor vi kan gøre det endnu bedre,” fortæller Michel Berg.

Kommentarer
Top