Hylder visionær gartner i ny bydel
vejarbejde-bykernen-JON-1.jpg
Rødovre Kommune hylder historien og opkalder blandt andet det kommende hovedstrøg efter Aage Knudsen, der grundlagde Rødovre Centrum. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs
byggeri Rødovre Kommune har planer om at opkalde det kommende hovedstrøg i Bykernen efter Rødovre Centrums stifter, Aage Knudsen. ”De nye vejnavne skal medvirke til fortællingen om vores lokalhistorie,” fortæller borgmester Britt Jensen (S).

Aage Knudsens Strøg bliver, højst sandsynligt, navnet på den forbindelse, der indtil videre er blevet omtalt som ’hovedstrøget’ og som skal binde Bykernen sammen i den kommende bydel, der i øjeblikket er ved at skyde op i forlængelse af Rådhuspladsen i retning mod Tæbyvej.
Udviklingen af Rødovre Kommunes nye bydel er allerede i fuld gang og Kommunalbestyrelsen skal i denne uge godkende en lang række navne til de mange nye veje og vejstrækninger, der opstår i takt med at den bydel begynder at tage form.
Bykernens centrale akse bliver et kommende hovedstrøg og her har Rødovre Kommune valgt at hylde en af kommunens helt store personer, den visionære gartner Aage Knudsen, der på marken tænkte fremadskuende, da han tilbage i 60’erne valgte at lade Danmarks første indendørs indkøbscenter opføre.
”Bydelens gennemgående forbindelse, (hovedstrøget, red.) ønsker vi at tildele navnet Aage Knudsens Strøg, som en hæder til gartneren, der skabte Rødovre Centrum og dermed spillede en helt afgørende rolle for udviklingen i området,” fortæller borgmester Britt Jensen (S).

Fortid og fremtid
I bestræbelserne på at finde sted- og vejnavne, der passer ind i Rødovre Kommunes historie, har kommunen valgt at indkredse navne i området, der favner både fortiden og fremtiden med verdensmålet om biodiversitet.
Bykernen skal opføres på et område, der historisk set var marker og gartnerier og historien spiller derfor en væsentlig rolle i de kommende navne.
”De nye vejnavne skal medvirke til fortællingen om vores lokalhistorie i det område. Og gartnerierne var helt centrale dengang. Det hele leder frem mod en ny samlet betegnelse for bydelen og det er: Gartnerbyen,” fortæller Britt Jensen.
Ud over Aage Knudsen vil også Kirstine Pedersen og Else Sørensen få veje opkaldt efter sig i den nye bydel. Og hvis de to navne ikke lige får en klokke til at ringe, så kan vi fortælle, at Kirstine Pedersen var den sidste ejer af Egegården, indtil den blev udstykket i 1907 og at Else Sørensen var gårdfrue på Rødovregård og sammen med sin mand Niels Christian Sørensen drev det sidste landbrug i Rødovre.
”Jeg synes, det er vigtigt, at vi er vores lokalhistorie bevidst og med disse navne skaber vi en flot fortælling fra fortiden frem til nutiden. Det store byområde vil blive et centralt område i vores kommune og derfor er det væsentligt, at vi vælger navne med omhu og sikre fortællingen dybde og historie samtidig med, at fortællingen også medvirker til at overlevere en ordentlig fremtid til vores efterfølgere og her kommer verdensmålet med biodiversitet ind i billedet,” siger Britt Jensen.
Rødovre Kommune oplyser, at mindre stræder vil få navnene Blomsterstræde, Urtestræde, Løgstræde og Frugtstræde, med henvisning til de tidligere gartneriers forskelligartede afgrøder og det er planen, at de private bygherre senere skal tildele navne på deres kommende bygninger, som skal referere til den vilde danske flora.

RC: ”Det er stort”
Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, er barnebarn af Aage Knudsen og han er stolt og rørt over, at hans morfar bliver mindet i en af Rødovre Kommunes største byggerier i nyere tid.
”Jeg synes, det er helt fantastisk, man har fået den idé, at min morfar på denne måde æres med et strøg i byen. Helt ærligt, så blev jeg faktisk meget rørt over at høre, man på så fremtrædende en placering i byen mener, at min morfar skal lægge navn til. Min morfar var en meget ydmyg mand, men samtidig meget hædret for
sine meritter for de danske gartnere og vel også for hans bedrift med at bygge Danmarks første og Nordeuropas største indkøbscenter, dengang i 1966. Jeg tror dog aldrig, at han i sin vildeste fantasi havde drømt om, at han skulle få et vejnavn opkaldt efter sig. Det er meget stort,” mener Jesper Andreasen.
De nye sted- og vejnavne er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og skal helt endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen, inden Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering senere formelt skal godkende navnene.

Aage Knudsen den 28. maj 1965 i forbindelse med grundstensnedlæggelse til Rødovre Centrum. To år forinden havde byens daværende borgmester, Gustav Jensen, taget det første spadestik til Rødovres store handelscenter, og da Aage Knudsen trådte op på talerstolen den 28. maj 1965, tårnede centerets skelet sig derfor allerede op. Foto: Lokalhistorisk Samling