Sky, søvn og rum til at lære i
jesper-petri-islevskole_1875_131120_BP.jpg
Der er intet overladt til tilfældighederne, når personalet på Islev Skole former fremtidens unge. Her er det lærerne Marie og Kim, der sammen med skolelederen Jesper taler om, hvordan faglokaler kan støtte læringsmiljøet for de ældste elever. Foto: Brian Poulsen
gennemtænkt På Islev Skole lærer de ældste elever selv både at planlægge arbejdsugen og få styr på søvnrytmen. Sammen med andre projekter, som eksempelvis indretning af matematik- og kulturfagslokaler skal det forandre og føre udskolingen ind i fremtiden.

Udskolingen på Islev Skole er under forandring. Når børnene kommer i 6. klasse på Islev Skole, kommer de samtidig i udskolingen. De får nye lærere og nu begynder forventningerne til børnene så småt at ændre karakter.
På skolen har alle ansatte et fælles ønske om, at når de unge mennesker forlader udskolingen, så er de ansvarlige, handlekraftige og kan bidrage til de fællesskaber, de er en del af på en god måde. Samtidig med, at eleverne udvikler disse kompetencer, så skal de lære en masse fagligt. Pensum er stort og alle skal have en afgangsprøve, som de er stolte af.
”Vi er en folkeskole, og vi skal og vil være en skole, som giver alle børn, der går på skolen, de bedste muligheder for læring og udvikling. Det er stor opgave. De unge mennesker har vidt forskellige kompetencer, potentialer og forudsætninger. Men det er dét, der gør folkeskolen unik og fantastisk,” siger skoleleder, Jesper Stjernfeldt Petri.
Han oplever hver eneste dag unge mennesker, som møder stor forskellighed i skolen, og mener, at dette møde giver dem en forståelse for andre mennesker, som beriger deres liv.
”De lærer at løse konflikter, gå på kompromis, arbejde sammen med mange forskellige mennesker og de bliver dygtige til at se egne muligheder for at blive de bedste, de kan være. Det er alle kompetencer, som vil berige de unges liv,” understreger Jesper Stjernfeldt Petri.

3-årigt projekt
I udskolingen på Islev Skole har ledelse og medarbejdere givet hinanden håndslag på, at de i de næste tre år skal blive endnu bedre til denne meget vigtige opgave, som de har.
”Rammen for vores arbejde er, at vi er nysgerrige på, hvordan vi kan få endnu flere motiverede, ansvarlige og handlekraftige unge. Vi har en idé om, at hvis noget skal leve på en skole og en arbejdsplads, så skal det vokse op nedefra,” siger skolelederen og fortsætter:
”Vi skal eksperimentere, involvere de unge og evaluere. Vi skal bruge vores erfaringer samtidig med, at vi ser på den forskning, der er på området. Løbende vil vi implementere de tiltag, der virker. Vi ved de virker, når vores mål bliver opfyldt.”

Søvn og sky i 8. klasse
På 8. klassetrin har Islev Skole i år fokuseret på større selvstændighed hos eleverne og større medansvar for egen læring og skoleparathed.
”Det har vi gjort ved to nye greb, der på hver deres måde inviterer eleverne med i udformningen af deres skoledag. For det første arbejder vi med skytimer, hvilket indebærer fælles start om mandagen og fælles afslutning om fredagen. I løbet af ugen er der derimod planlagt forskellige aktiviteter som eleverne kan gå til på forskellige tider og måder; solo-, par eller gruppearbejde og med løbende afkrydsning og aflevering af produkter. En arbejdsform der tilgodeser og understøtter elevers evne til planlægning og selvstændigt arbejde, men faktisk også giver lærerne bedre mulig for at give støtte til de elever, der har brug for det. For det andet har vi talt om at søvn er vigtigt. Især rigtig vigtigt for teenagere,” siger Kim Gundersen, der er lærer i udskolingen og hovedlærer på 8. klassetrin.
”Og, at der er rytmer og rutiner, der kan hjælpe eleverne til at få de 8-10 timers søvn, de skal have hver nat. Alle 8. klasser har gennemført et 4-ugers forløb og søvneksperiment, Chris MacDonald har været på besøg og frem til jul møder eleverne klokken 9 hver dag for at se, om det giver bedre rammer for deres trivsel og læring,” tilføjer han.

Lokaler med fag på 9. klassetrin
I 9. klasse oser lokalerne af faglig undervisning. Ikke kun de traditionelle faglokaler som eksempelvis fysik, biologi og idræt har særlige lokaler, men også de boglige fag såsom dansk, engelsk, matematik og samfundsfag har vi indrettet faglokaler til. Med faglokalerne støttes læringsmiljøet, hvilket giver øget fokus på arbejdet med skolefagene, mener Marie Würtzen, der er lærer i udskolingen og hovedlærer på 8. og 9. klassetrin.
”Samtidig med, at eleverne får større fokus på det faglige indhold i deres hverdag, giver det dem en oplevelse af afveksling i skoledagen at skifte lokale efter, hvilket fag de skal have,” siger hun og fortsætter:
”I 9. klasse er det faglige fokus i top, men det sociale liv er stadig virkelig vigtigt. Derfor har eleverne indrettet gangene og et fællesrum, hvor de kan være i pauserne. Her er lokalerne indrettet med en blanding af genbrugsmøbler, nye møbler og hjemmelavede puder. Det er blevet rigtig hyggeligt. Man kan sige, det er elevernes rum, hvor de holder pauser og holder sammen, ind imellem den fokuserede faglige undervisning som præger 9. klasse.”

Kommentarer
Top