Problemet er ikke brugerbestyrelsen
Bk-roedovre-BK-fix_006_141017_BP.jpg

Fodbold: BK Rødovre - BK Fix

Jan Thranholm fra BK Vest og Jan Krügermeier fra Boldklubben Rødovre mener også, at der mangler anlæg til fodbold i vintersæsonen. Foto: Arkiv
debat Vi har med stor interesse læst indlægget forrige uge af Bent Hansen, og vi er delvist enige omkring hans synspunkter omkring, at der mangler anlæg til fodbold i vintersæsonen.

Vi har med stor interesse læst indlægget forrige uge af Bent Hansen, og vi er delvist enige omkring hans synspunkter omkring, at der mangler anlæg til fodbold i vintersæsonen.

Dog er vi lodret uenige omkring hans holdninger til brugerbestyrelsens arbejde, der må grunde i, at han ikke er blevet ordentligt orienteret af hans repræsentant i brugerrådet fra Avarta.
I brugerbestyrelsens møder deltager der fem repræsentanter fra Rødovre Kommune, hvoraf de to repræsenterer idrætssekretariatet. Desuden består brugerbestyrelsen af en repræsentant fra hver af de seks fodboldklubber, en fra løbeklubben og en fra skaterhockey klubben.
Hver af disse repræsentanter fra klubberne har en stemme, samt en stemme til en af repræsentanterne fra Kommunen.
En løsning på problemerne med de manglende tider kunne være at udvide åbningstiden, men det har vist sig, at tiderne i stor udstrækning ikke bliver benyttet efter klokken 20 i Espelunden og så vil vi ikke få noget ud af det.
Derimod er der nogen. som skal have mod til at få deres medlemmer til at udnytte de lidt skæve tider senere om aftenen samt om fredagen for at opnå en større udnyttelsesgrad og derved også plads til flere medlemmer.
Det største problem er, at alle gerne vil have de gode tider i ‘primetime’, som er mellem klokken 17 til 20.
Det er lagt op til, at klubberne selv kan fordele de tider, de har fået til deres medlemmer, hvilket betyder, at det er den enkelte klub, der suverænt bestemmer, hvilke tider det enkelte hold tildeles.
Det er ikke brugerbestyrelsen, der bestemmer, hvem der tæller med i banefordelingen men folkeoplysningsudvalget i kommunen.
Men brugerbestyrelsen kan komme med en indstilling til folkeoplysningsudvalget om at ændre principperne til fordelingen, der så kan vedtage eller forkaste forslaget.
Brugerbestyrelsen har derimod ingen indflydelse på, om de enkelte klubber tildeler tiderne til børn under 12 år, selv om de ikke tæller med i fordelingen. Dog har de fleste klubber valgt at prioritere tider til denne aldersgruppe (under 12 år), da det ikke er muligt at lave en ansvarlig træning i skolernes gymnastiksale, da de har mål som en badmintonbane.
Vi er enig med Bent Hansen i, at det ville være en positiv udvikling, hvis man også kunne benytte hallerne på Elstedvej, samt Rødovrehallen til fodbold.
Hvis alle børn, fodboldfitness og lignende hold skal til at tælles med i fordelingen, vil der være akut behov for en ekstra kunstgræsbane, men den bør i så fald placeres, hvor den nuværende grusbane 3 ligger, da det vil være det eneste sted i kommunen, hvor vi vil have lov til at få lys på banen af hensyn til de omkringliggende beboere, da en kunstgræsbane uden lys ikke kan benyttes i vintersæsonen.
Det vil i hvert fald være nødvendigt at undersøge muligheden for en bane med lys på, før man finder en placering.

Kommentarer
Top