Ny og gratis rådgivning til strokeramte familier
H.K.H.-Kronprinsessen-og-rådgiver-på-StrokeLinjen.jpg
H.K.H. Kronprinsessen indvier den nye rådgivningslinje. Foto: hjertesagen
hjertesagen Sidste år blev 92 personer fra Rødovre ramt af enten en blødning eller en blodprop i hjernen. Ny Stroke-linje skal sikre gratis rådgivning til patienter og pårørende.

Mere end 4000 personer blev i 2019 ramt af en blødning eller en blodprop i hjernen i Region Hovedstaden. 92 af dem boede i Rødovre. I dag kaldes det for et stroke, men det ændrer ikke på, at det stadig vender hverdagen på hovedet, både for den, der bliver ramt og for deres pårørende.
Det stiller krav til sundhedsvæsnet, der i en tid med COVID-19-restriktioner kan have svært ved at give svar på alle spørgsmål om de udfordringer, som melder sig i forløbet efter hospitalsindlæggelsen.
I sidste uge, på World Stroke Day, lancerede Hjernesagen derfor ‘Stroke-Linjen’, som skal støtte pårørende og strokeramte med gratis rådgivning og vejledning samt øge danskernes kendskab til stroke og korrekt adfærd, når en person udviser symptomer på stroke.

Intet er som det plejer
Et stroke rammer uden varsel og kaster hele familien ud i en uvant og krævende situation.
Den forstærkes af, at vi står midt i COVID-19, som blandt andet betyder, at pårørende til strokepatienter i mange tilfælde ikke kan være lige så meget med i behandlingsforløbet som hidtil, hvilket bekymrer Hjernesagens direktør, Birgitte Hysse Forchhammer.
“Det er uden tvivl ekstra svært for de familier, som rammes af stroke i denne tid, hvor der er restrik-
tioner i sundhedsvæsenet. Det skaber nogle utilsigtede problemer, da der alt efter smittetrykket kan være restriktioner for, hvor mange pårørende der må komme på besøg og være med til opfølgende samtaler med læger og andre specialister,” siger Birgitte Hysse Forchhammer, der er initiativtager til StrokeLinjen.
“Det kan betyde, at patienterne ikke får stillet alle de relevante spørgsmål eller ikke kan huske alle informationerne efterfølgende, som kan skabe forvirring og utryghed. Hos StrokeLinjen kan man spørge om alt det, man er i tvivl om, eksempelvis i forhold til de fysiske og psykiske forandringer, strokepatienter oplever, eller hvordan man er stillet i forhold til rehabilitering,” tilføjer hun.

Alle kan ringe om spørgsmål til stroke
På StrokeLinjen er sygeplejersker, socialrådgivere, neuropsykologer og jurister parate til at svare på sundhedsfaglige spørgsmål fra patienter, pårørende, fagpersoner og andre, som har bekymringer eller opklarende spørgsmål vedrørende stroke.
TrygFonden har støttet StrokeLinjen med 5 millioner kroner og her ser man frem til, at der nu findes et fælles tilbud, hvor man
ikke alene kan få hjælp, hvis man står midt i et strokeforløb, men også kan henvende sig for at få viden om forebyggelse, og hvordan man holder sin hjerne sund.
“Stroke er en alvorlig folkesygdom, som rammer cirka 12.000 personer om året i Danmark. Regner vi de pårørende med, så påvirker sygdommen rigtig mange mennesker. Derfor er der et behov for rådgivning og vejledning, når man står midt i et sygdomsforløb og ikke mindst i tiden efter, hvor det kan være svært for både den strokeramte og de pårørende at finde tilbage til en normal og tryg hverdag.”
“Vi kan heldigvis også selv gøre noget for at forebygge stroke. Derfor er en mindst lige så vigtig del af StrokeLinjen at oplyse om forebyggelse, og hvilke symptomer vi skal være opmærksomme og reagere hurtigt på. På den måde er StrokeLinjen et tilbud til alle, og vi håber, at det vil øge befolkningens generelle viden og være en god støtte for de familier, som rammes af et stroke,” siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Top