Lukker skole for at stoppe smitte
ISS_23580_01640.jpg

Woman hands using wash hand sanitizer gel dispenser, against Novel coronavirus or Corona Virus Disease (Covid-19) at public train station. Antiseptic, Hygiene and Healthcare concept

Rødovre Kommune har valgt at lukke Helhedstilbuddet Skovmoseskolen for at stoppe potentielle smittekæder efter flere dages bekymrende udvikling i smittetallene. Foto: SignElements
coronavirus Rødovre Kommune har valgt at lukke Helhedstilbuddet Skovmoseskolen hele denne uge for at stoppe potentielle smittekæder efter flere dages bekymrende udvikling i smittetallene.

Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er lukket hele denne uge grundet et større smitteudbrud på skolen. Fredag blev fire klasser hjemsendt samt personale og elever fra otte andre klasser.
Skovmoseskolen modtager elever med meget forskellige forudsætninger og fælles for eleverne er, at de alle har et eller flere handicap.
Børnene kommer fra hele Sjælland og transporteres i busser til og fra skolen og borgmester Britt Jensen (S) fortæller at de to faktorer er medvirkende til at det er svært for børnene at holde den fornødne afstand til hinanden hele tiden. 
”Det er en skole, hvor det er umuligt at holde afstand hele tiden og derfor betyder den tætte kontakt også, at smitte nemt kan spredes mellem ansatte og elever og på tværs af afdelinger og klassetrin. Og derfor lukker vi skolen. Det handler om at være hurtigt ude, på forkant og sikre den fornødne sikkerhed og tryghed for både elever, ansatte og forældre,” siger borgmesteren.
Rødovre Kommune har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der ikke har krævet en lukning, men anbefaler at kommunen handler aktivt.
”Der er risiko for, at skolen kan blive et hotspot for smittespredning. Og derfor har vi på baggrund af udviklingen de seneste dage valgt at lukke skolen i hele denne uge med henblik på at bryde smittekæderne,” siger Britt Jensen.

Online nødundervisning
Alle forældre er blevet tilbudt at de kan afhente iPads, som eleverne kan benytte ugen ud. Alle elever og personale skal i denne uge testet to gange og de elever der ikke kan tages tests på, må komme i skole efter syv sammenhængende dage uden symptomer. Derfor kan alle elever potentielt være tilbage på Skovmoseskolen mandag den 23. november.

Kommentarer
Top