Bedre rammer starter spiral
espelunden_1866_091120_BP.jpg
Poul Lundberg Andreasen Formand for FIR - Fælles- repræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre Foto: Brian Poulsen
debat I sidste uges avis skrev Bent Hansen fra Avarta et debatindlæg kaldet 'Fordelingspolitik er en stor hindring i fodboldklubberne'. Artiklen er et godt bud på en løsning, der fremover kan give idrætsudøverne i kommunen langt flere muligheder for at dyrke deres idræt.

Det er dejligt at se, at en idrætsleder tager den handske op, som borgmester Britt Jensen og FIR har lagt frem for såvel idrætsforeningerne som kommunens forvaltning her i efteråret.
Alle idrætsforeninger er inviteret til en møderække fra 14. december og 1. kvartal 2021, hvor følgende spørgsmål bliver de centrale:
1. Hvordan får vi styrket og videreudviklet idrætten i Kommunen?
2. Hvordan får vi flere til at dyrke idræt?
3. Hvordan får vi flere piger og kvinder til at dyrke idræt?
4. Hvordan forbedres udnyttelsen af idrætsfaciliteterne?
5. Hvordan kan idrættens rolle i forhold til sundhed, børn og unge styrkes?
6. Hvilke investeringer og rammebetingelser understøtter bedst de fem spørgsmål ovenfor?

Rammerne ændres
De fem første spørgsmål er formuleret af Britt Jensen efter en forudgående analyse udarbejdet af DGI Storkøbenhavn for et par år siden.
Det sjette spørgsmål er essensen af FIRs henvendelse til Kommunen fra 11. marts 2020. Henvendelsen kom, fordi vi igennem en årrække har oplevet en udtalt passivitet omkring rammevilkår fra Kommunens side. Det har Britt Jensen som ny borgmester besluttet sig til at få ændret.
Jeg har den fornøjelse at medvirke i en del møder med Britt, hendes kulturadministration med videre. Der er en fælles erkendelse af, at hovedudfordringen for vores bestræbelser er at skabe fælles forståelse og projekter i krydsfeltet imellem kommunalpolitikernes mål om prestige og sundhed samt den hverdag på anlæggene, som idrætsudøverne og -lederne befinder sig i.
Konstruktivt samarbejde er ikke en disciplin, som parterne har udmærket sig med de sidste mange år. Derfor spørger flere foreningsledere mig og mine kolleger i bestyrelsen, hvad vi skal gøre?
Det forsøger jeg at gøre her ved at kigge på Bent Hansens læserbrev og vurdere det ud fra de seks spørgsmål ovenfor.

Kommunens ønsker:
Hvis vi et kort øjeblik antager, at Bents analyse er rigtig, scorer forslaget et 10-tal på vores kendte 12-skala fra skolesystemet.
De nye medlemmer fra IrmaByen og andre tilsvarende skal ganske enkelt ligestilles med andre fodboldspillere, når der skal fordeles baner. Ved at tildele baner efter antal medlemmer og ikke hold får flere muligheder for at spille. Hvis vi antager, at det nu-
værende antal aktive fodboldspillere i kommunen kan øges med 10% på denne måde, giver det et plus på 250 organiserede fodboldspillere i Kommunen.

Mere optimering
I Tennisklubben, hvor jeg er formand, har jeg været med til at tage den dedikerede tennishal på tre baner i brug for 11 år siden. Ved at ligestille alle medlemskategorier med hensyn til adgang til banetid og samtidigt holde anlægget åbent klokken 6 til 23.30, syv dage om ugen, har vi fået en belægning med dobbelt så mange spilletimer pr. bane, som da vi havde nogle få timer i Rødovrehallen.
Men det har også krævet et baneadministrationssystem, adgang for alle til anlægget når som helst og en kontinuerlig optimeringsindsats i brugerbestyrelse og klubber, som modsvarer brugernes præferencer.
Tilsvarende effekter kunne man sikkert opnå ved ikke blot at ændre fordelings- og opstillingsprincipperne på fodboldanlæggene, men også ved fordeling af haltider i Rødovrehallen og Rødovre Stadionhal.
Disse øvelser og omlægninger er ikke enkle og slet ikke, når der er mange brugere på samme anlæg.
Så spørgsmålet er, hvorfor idrætslederne skal kigge ud over egen næsetip?
Bent Hansen er inde på, at nye tanker som de nævnte ofte skydes ned i brugerbestyrelserne. Det er også mit indtryk, at dette ofte sker.

Løsningen er simpel
Hvis forbedring/udvidelse af idrætsanlæggene (nye baner, kunstigt lys med videre) blev gjort betinget af, at idrættens aktører leverede fremskridt med hensyn til deltagerantal, sportslige præstationer, spændende aktiviteter, så kan vi komme ind i en positiv spiral, hvor vi sammen leverer
mere i morgen end i forgårs.
Vi plukker altså nogle lavthængende frugter sammen, fordi vi vil videre og er sikret en passende belønning for dette.
Det er blandt andet sådanne tanker og forslag, som alle idrætsforeninger er inviteret til at møde frem med i den møderække, som vi sætter rigtigt mange møderessourcer af til.
I FIR ser vi frem til, at I er kreative og samarbejdsorienterede i de mødeprocesser, der nu ligger foran os. Jeg glæder mig til at læse, debattere og vurdere forslagene fra foreningerne.