50 år med affald og genbrugsguld
Vestforbrænding.jpg
Den 28. oktober var det præcis 50 år siden Vestforbrænding blev sat i drift. Foto: Presse
50 år med røg Den 28. oktober var det præcis 50 år siden, at der for første gang steg kraftig røg op fra den 150 meter høje skorsten på Vestforbrænding. Siden er røgen blevet til nutidens vanddamp og affaldet bliver sorteret, behandlet og genanvendt på en helt anden måde.

Der er sket meget på Vestforbrænding de sidste fem årtier. Der var en gang, hvor alt affald blev hældt ned i den samme store ovn, men sådan er det ikke mere. Langtfra. I takt med samfundsudviklingen og gradvis fokus på miljø, klima, udnyttelse af jordens ressourcer og affaldsøkonomien, har Vestforbrænding været på en vild rejse.
En af de historiske milepæle skal findes i 90’erne, hvor teknologiens fremskridt gjorde det muligt at rense røgen fra affaldsforbrændingen og udnytte processen til at producere elektricitet, men også i 70’erne og 80’erne skete der ting og sager på det store forbrændingsanlæg.
I 1970’ernes blev de første spæde initiativer til genanvendelse taget og i 80’erne blev der sat skub i genbrug med landets første genbrugsstation på selve Vestforbrænding.
Det ville man naturligvis gerne have fejret på Vestforbrænding, men den store festivitas er sat på
vågeblus i coronaens tegn.
”Men selvom vi ikke kan fejre Vestforbrændings 50 år på den helt gode måde, så er der al mulig grund til at fejre selve historien og de mange mennesker bag. Der er grund til at fejre de visionære borgmestre på Københavns Vestegn, som satte en stopper for miljø-
forurening på fyldte lossepladser,” Steen Neuchs, der er direktør på Vestforbrænding.

I morgen starter i dag
Fremtiden byder på endnu mere grøn energi og Vestforbrænding er ved at gøre sig klar til at åbne forsøgsanlægget HaloSep, som i et tæt samarbejde mellem EU-Life, Stena og Vestforbrænding vil omdanne
flyveaske fra forbrændingen til genanvendelige materialer, som ikke belaster omgivelserne.
”Vores mantra er, at i morgen starter i dag.
Ligesom det var tilfældet for 50 år siden, vil Vestforbrænding arbejde målrettet for et fortsat bedre klima, et renere miljø og en cirkulær økonomi. Teknologierne er anderledes i dag, men vores mind-set skal være det samme; vi skal starte i dag for at ændre tingene til det bedre i morgen,” siger Steen Neuchs.

Der er god læring i skidt og møg. Vestforbrændings uddannelsestilbud og læringsmiljøer har knap 28.000 besøgende årligt. Billedet er fra 2017, hvor daværende energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, var med til at indvie et nyt undervisningstilbud på Vestforbrænding. Foto: Brian Poulsen

Kommentarer
Top