Skal lære om rettigheder
DSC_4682.jpg
Elias og Rayan glæder sig til, de skal arbejde med flere rettigheder og mere teknologi her på Hendriksholm Skole. Her ses de med skolens leder, Lars Kristensen. Foto: Foto: Jon Henriksen
Profilskole ’Det handler om, at alle skal være glade.” Elias fra 5. klasse har ikke svært ved at forklare, hvad det vil sige, at hans skole nu bliver UNICEF rettighedsskole med fokus på tekno-logi og innovation.

Det er ingen hemmelighed, at de seneste års intense arbejde med børnedemokrati i boligområdet Kærene har inddraget Hendriksholm Skole, hvor personale, forældre og elever sideløbende har været i gang med en demokratisk proces om at skabe en skole med medindlydelse og plads til alle.
Nu kulminerer de gode hensigter, for skolen bliver UNICEF rettighedsskole.
”Engagementet og initiativet er spiret op nedefra. Det har været fantastisk at følge beboerprojektet i
Kærene og skolens arbejde for at forberede eleverne til at deltage og tage ansvar i samfundet. Når man ser på, hvad der ellers foregår lige nu rundt omkring i verden, er det fantastisk at opleve det positive engagement, som mange børn i Rødovre har i demokratiet,” siger formanden for Børne – og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).
I alle Rødovre Kommunes skoler er teknologi og innovation en del af undervisningen og alle skoler har adgang til TekX, som er kommunens teknologiske laboratorium. Teknologi og innovation er også tænkt ind som en del af arbejdet med rettigheder på Hendriksholm Skole.

Demokratisk dannelse
På skolen forklarer skoleleder, Lars Kristensen, at titlen, som profilskole, har været under opsejlning i et stykke tid.
”Vi har kørt et stort demokratiprojekt i Kærene, hvor skolen var en central medspiller, så hvis vi kan give skolen den identitet, er det noget, vi sammen med kvarterets børn kan vokse med og være stolt af. Læren om rettigheder giver dem en demokratisk dannelse, som vi gerne vil sprede ud på hele skolen,” understreger Lars Kristensen.
Han fortæller, at eleverne er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder og pligter, så de bedre kan indgå i fællesskabet på skolen.
”Med den nye titel bliver det også noget, de kan tage med sig i deres fritid og i deres familieliv samt senere, når de forlader skolen. Vi håber også, det giver sig udslag i endnu bedre trivsel, fordi man lærer en masse om, hvordan man opfører sig over for andre,” tilføjer han.

Alle skal være glade
Elias og Rayan er begge med i børnerådet på deres skole.
”Så kan vi hjælpe med, at man får det sjovere med sine venner,” siger de.
Da vi spørger dem, om de kender til nogen, der ikke har gode rettigheder, svarer de hurtigt.
”I USA har de ikke samme rettigheder som os. Det er jo også noget, vi kan
lære om. Men det er mest her på skolen og i skolegården, vi kan ændre noget lige nu.”
Lars Kristensen fortæller, at eleverne fremover skal igennem en emneuge om rettigheder og i det hele taget arbejde med temaet.
”Men det handler også om hverdagen, hvor der skal udarbejdes et klassecharter, der bliver en aftale, hvor man skriver op med ord og billeder, hvad der er aftalt i den enkelte klasse, om hvordan man skal behandle hinanden. Rettigheder giver en dannelse, som går imod tidens strøm om udskamning af forskellige befolkningsgrupper. Det glæder vi os til at arbejde med,” understreger han.
Hendriksholm Skole har selv udarbejdet forslaget for at blive profilskole. Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at støtte med 600.000 kroner, det forudsætter. Det sker efter, der har været en demokratisk proces med skole-
bestyrelsen, det pædagogiske personale og skolens elevråd.
For at blive certificeret UNICEF rettighedsskole gennemgår Hendriksholm Skole seks trin i det første skoleår. Det er viden, lederskab, undersøgelser, handlingsplan, iværksættelse og evaluering.

Kommentarer
Top