Skal kigge efter sol, hver gang de bygger nyt
solceller_byggeren-3.jpg

Det kan ikke betale sig rent økonomisk for kommuner at sætte solceller på gamle bygninger, som her på byggelegepladsen, men nu får Rødovre dispensation, så det kan betale sig at sætte dem op på nye bygninger.

Hver gang Rødovre bygger nyt, skal kommunen fremover se på muligheden for at opsætte solceller. Billedet er fra Rødovre Byggeligeplads, der har solceller på hovedbygningen Foto: Arkiv
grøn energi Hver gang Rødovre bygger nyt, skal kommunen fremover se på muligheden for at opsætte solceller.

Da Rødovre Kommune tidligere på året byggede nyt på Ørbygård plejehjem, blev det med solceller på toppen.
De nye celler dækker en del af energiforbruget på plejehjemmet, der er i drift døgnet rundt.
Nu har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal endnu flere solceller op i Rødovre.
”Hvis det kan betale sig, så sætter vi nu solceller op hver gang, vi bygger nyt eller bygger til. Det bliver en fast del af byggeprocessen. Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at passe godt på den klode, vi skal give videre til de kommende generationer. Rødovre går forrest i den grønne omstilling,” siger borgmester Britt Jensen.
Dermed bliver satsningen på plejehjemmet bare den første i rækken. Næste år bliver puljen til grønne investeringer i kommunens bygninger fordoblet til seks mio.kr., og der er afsat cirka 50 millioner kroner de næste fire år til at bygge nye cykelstier
Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at der skal nedsættes et udvalg med borgere og virksomheder, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune kan gøre endnu mere i forhold til bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Fakta

Folketinget har vedtaget stramme regler for kommunale solcelleanlæg. Det kan kun betale sig for kommunerne at opsætte solceller på nye bygninger.
Hvis kommunerne opsætter solceller på eksisterende bygninger, skal der dannes et selskab for hvert individuelt solcelleanlæg, og så vil udgifterne til administration, vedligehold og revisor typisk være mere end det dobbelte af værdien af el-produktionen.
Der kan opnås dispensation fra selskabsdannelsen ved nybyggeri og tilbygning.

Top