Frokostordning kan give økonomisk hovedbrud
skakturnering_skole_red-49.jpg
Nej tak til madpakker. Listen over institutioner, der ønsker forældrefinansieret frokostordning i kommunens børnehaver, vokser. Foto: Arkiv
frokostordning Fra 1. januar har fire forældrebestyrelser sagt ’ja tak’ til frokostordning, hvilket betyder, at Rødovre Kommune skal etablere køkkener, hvor maden kan produceres og anrettes. En sag der estimeres til at koste 10 til 12 millioner kroner, men hvor kommunen kun har afsat det halve.

Det er en positiv sag,” lyder det kort og kontant fra formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), i sagen om forældrefinansieret frokost til børn i kommunens børnehaver.
I alt har Rødovre Kommune 22 børnegrupper med børnehavebørn og i 10 af institutionerne har forældrebestyrelserne besluttet at tilvælge frokostordning.
Senest har forældrebestyrelserne i Broparken, Slottet, Islemark og Mælkevejen sagt nej til madpakker og ja til frokostordning og det glæder udvalgsformanden.
”Det giver mulighed for, at børnehavebørnene kan få et måltid, der er næringsmæssigt korrekt og samtidig er der meget positiv læring i spisesituationer, som kun bliver forstærket af, at børnene spiser det samme måltid,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Ikke køkkenpenge til alle
Mens frokost i kommunens vuggestuer er obligatorisk og derfor ikke kan fravælges, er frokostordning i børnehaverne et tilvalg, der er 100 procent betalt af forældrene selv. Ordningen medfører imidlertid stadig en større regning til Rødovre Kommune, da Teknisk Forvaltning anslår, at det vil koste mellem 10 og 12 millioner kroner, hvis alle fire institutioner, der fra den 1. januar 2021 har tilvalgt ordningen, skal have etableret nye produktionskøkkener. Køkkener skal udvides i alle fire institutioner og da Rødovre Kommune ’kun’ har afsat fem millioner kroner til manøvren, skal der tænkes i andre løsninger.
”Der skal være overensstemmelse mellem, hvem der får glæde af køkkenerne og hvad udgiften er. Når vi i dag bygger nye institutioner, er det nemt at tænke et stort køkken ind i byggeriet, men i mange af vores ældre institutioner, vil det være alt for omkostningstungt at etablere køkkener,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, der sammen med forvaltningen og Kommunalbestyrelsen skal i gang med at finde alternative løsninger, så ikke alle institutioner nødvendigvis får eget køkken, hvor der kan produceres mad efter forskrifterne.
”Og der er heldigvis mange gode alternativer. Jeg kan for eksempel sagtens forestille mig, at én institution laver mad til naboinstitutionen og vi på den måde kan opnå nogle stordriftsbesparelser,” siger udvalgsformanden.
Han fortsætter:
“Vi kan også risikere, at forældrebestyrelserne melder madordningen fra og så står vi med helt nye køkkener, der ikke bliver brugt,” lyder det fra udvalgsformanden.
Hvis det lykkedes Rødovre Kommune at finde en løsning, der er indenfor de økonomiske rammer, kan sagen dog hurtigt blive en tilbagevendende udfordring, da der stadig er 12 forældrebestyrelser, der potentielt kan tilmelde sig frokostordningen næste gang, de står overfor valget.
”Vi har i første omgang afsat fem millioner til køkkener og jeg vil ikke afvise, at vi vil afsætte yderligere midler i årene fremover,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Pædagogisk aktivitet
Uanset hvilken løsning politikerne spiller ud med, ser institutionsleder i Børneinstitutionen Broparken, Helle Kielstrup, frem til at madordningen træder i kraft den 1. januar 2021 på Lisbjergvej.
Hun har tidligere arbejdet i en daginstitution i Københavns Kommune og ved derfor, hvor givende fælles frokostordning er for børnehavebørnene.
”Frokostordningen har kæmpe stor betydning for børnenes sociale relationer og samtidig bliver frokosten en pædagogisk aktivitet. Et broccoli-hovedet kan ligne et træ og på den måde får børnene aktiveret deres sanser. Børnene skal også selv øse op, sende maden videre til hinanden og på den måde lære at være gode kammerater,” siger Helle Kielstrup, der i den integrerede institution på Lisbjergvej kan se frem til, at 180 børn fra årsskiftet får serveret et frokostmåltid mod de 65 portioner, der bliver serveret i dag til institutionens vuggestuebørn.

Kommentarer
Top