Finanslovsmillioner skal styrke folkeskolen
Skolestart_200416_01.jpg
Rødovre modtager i 2020 2,1 millioner kroner. Tilskuddet til Rødovre blev fordelt på baggrund af Rødovre Kommunes andel af landets samlede elevtal. Foto: Arkiv
folkeskolen Årets finanslov sender 2,1 millioner kroner i retning mod Rødovre. Penge der er øremærket og som blandt andet skal give mulighed for flere to-lærer-timer og mere holddeling.

Frem til 2023 vil Rødovre Kommune modtage en betydelig sum penge, der alle skal være med til at løfte folkeskolen og styrke læringsfællesskaberne. I årets finanslov er der afsat 275 millioner kroner, hvoraf Rødovre modtager 2,1 millioner kroner. I de kommende år vil beløbet stige og kommunen forventer, at modtage ca. tre millioner kroner i 2021, 4,2 millioner kroner i 2022 og godt 6,1 millioner kroner i 2023.
Midlerne kommer fra en pulje, der skal gøre landets folkeskoler bedre med flere lærerkræfter.
”Vi har allerede en stærk folkeskole i Rødovre med fire profilskoler og en stor satsning omkring Teknologi og Innovation. Nu kan vi give alle skolerne endnu et løft, som kan øge læringen hos det enkelte barn og skabe endnu bedre muligheder for udvikling og trivsel for alle børn,” udtaler formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), i en pressemeddelelse.

Plads til fordybelse
Lokalt har Kommunalbestyrelsen besluttet, at de ekstra midler i år, blandt andet skal bruges på at give skolerne mulighed for flere to-lærer-timer, holddeling og så skal der laves forsøg med mentorordninger for nye lærere og børnehaveklasseledere i samspil med de erfarne.
”Vi vil gerne fastholde de dygtige medarbejdere, som bliver ansat hos os. Det kan en mentorordning bidrage med og samtidig være med til at tiltrække nye kvalificerede lærere og børnehaveklasseledere. I sidste ende kommer et stærkt fagligt fællesskab på vores skoler alle elever til gode,” udtaler Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Fakta

I finanslovsaftalen, om et løft til folkeskolen, er der sat penge af til fire år. Det betyder, at Rødovre vil modtage midler til flere lærerkræfter til og med 2023.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at pengene i år fordeles mellem Rødovres skoler på baggrund af elevtal.

Hvis kriterierne for fordeling af midlerne ikke skifter markant i 2021 og frem, vil Rødovre Kommune modtage cirka 3 millioner kroner i 2021, cirka 4,2 millioner kroner i 2022 og cirka 6,1 millioner kroner i 2023.

Kilde: Rødovre Kommune

Top