En ny begyndelse for Rødovres idræt
WEB_Poul-Lundberg.jpg
Formand for FIR, Poul Lundberg Andreasen, på scenen i Viften, hvor der blev afholdt idrætskonference. Foto: Red.
idræt I lørdags var der idrætskonference for de lokale foreninger. Borgmester Britt Jensen åbnede op for en ny begyndelse for Rødovres idræt og FIR glæder sig til de nye tider med mere åbenhed, dialog og fælles fodslag. Konferencen blev krydret med tre foredrag.

Kulturhuset Viften var et indbydende set-up for de fremmødte foreninger, FIR, borgmester Britt  Jensen, nogle få lokalpolitikere og de tre foredragsholdere, som var Marianne Halberg, forebyggelseskonsulent i Social- og Sundhedsforvaltningen, Morten Lindkjær fra DGI og Søren Østergaard, som er ungdomsforsker, forfatter og fodboldtræner.

Britt Jensen sluttede sin tale med det måske vigtigste lige nu for idrætsforeninger i Rødovre:
”Endnu engang hjertelig velkommen til en ny begyndelse for udviklingen af idrætten i Rødovre Kommune.”

Det tyder på, at der endelig bliver lyttet til den brede del af idrætslivet og at man i fællesskab kan styrke idrætslivet i Rødovre.

Den ene foredragsholder, Morten Lindkjær fra DGI, kunne i hvert fald dokumentere, at Rødovre ligger i bund, når det gælder foreningsaktive.
”Vestegnen ligger lavest i landet, når vi ser på kommuner, der har idrætsaktive borgere og af kommunerne på Vestegnen ligger Rødovre sidst med 21,9% aktive, mens landsgennemsnittet er 39,6%,” sagde Morten Lindkjær, der også afslørede, at 79% af alle børn og unge i Danmark er medlem af en idrætsforening, mens tallet i Rødovre er 48%.

Kvalitet er vigtigst
Marianne Halberg beskrev, hvor vigtig sundhed er og her er idrætsforeningerne en vigtig del af lokalsamfundet.
”De rammer og arbejdspladser vi er i, betyder rigtig meget,” konstaterede hun.

Her blev et ømt punkt ramt, for de idrætsforeninger, som avisen har talt med gennem flere år, peger på, at faciliteterne generelt er i ringe stand eller i bedste fald umoderne. Mens de lokalpolitikere, som avisen tidligere har talt med eller som har udtrykt sig på Facebook/Rødovre Lokal Nyt, mener, at faciliteterne er udmærkede.

Dog ikke den nye borgmester.
”Vi har investeret meget i idrætsanlæg gennem årene. Men der er forsat mange behov og ønsker,” konstaterede Britt Jensen.

Ungdomsforsker Søren Østergaard, som var en fremragende foredragsholder, sagde blandt andet:
”Kvalitet bygger bro og kvalitet er vigtigst af alt.”

Læs artiklen: “Hvis du ikke går til idræt får du et fucked up liv” med Søren Østergaards pointer her…

Kvalitet gik igen for at øge antallet af borgere, der dyrker idræt. Men kvalitet er nuanceret. Der blev peget på områder, hvor kvaliteten er vigtig:

  • Faciliteter (rammerne)
  • Ledelse (kommunalt og foreningsbestyrelser)
  • Trænerne

Sporten har et uset udviklingspotentiale
Formand for Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre (FIR) Poul Lundberg Andreasen mener, at fremover bør kommunen ride, når der sadles.
”De vigtigste punkter for idrætten lige nu er, at vi kan bidrage til kommunens generelle sundhed, men det kræver, at vi i idrætsforeningerne kan motivere borgerne, som specielt er kvinder fra 15 til 35 år samt mænd med livsstilsproblemer fra 15 til 75 år.”

”Vi skal have de eksisterende foreninger til at sprudle og agerer kommunen, når idrætten er klar, så har sporten et uset udviklingspotentiale,” mener Poul Lundberg Andreasen, som efterfølgende opfordrede de mange foreninger som udeblev til at ’komme ind i kampen’.

”Man skal hoppe på toget, for det er nu, det kører. Deltager foreningerne ikke i vores møder i den nære fremtid, så bliver det svært at blive hørt. Men det giver jo næsten sig selv, at man skal deltage aktivt og give lyd fra sig, hvis man vil blive hørt og det gør man nu. Vi kan jo ikke gætte os til, hvilke udfordringer hver forening har,” siger han og opfordrer til, at alle foreninger deltager, så man i fællesskab finder fremtidens løsninger.

Borgmesteren er enig
Deres udsendte har dækket sport i Rødovre i 29 år og hørt på utrolig meget politisk sludder eller måske rettere varm luft, når det gælder idrætten, der er en tidslomme i Rødovre og sagtens kan blive en del af Den Gamle By i Århus historiske afdeling, hvor der sættes fokus på 70’erne.

Derfor er det en fornøjelse at høre borgmester Britt Jensen tale, som om hun mener det, når hun er enig i kritikken fra idrætsforeningerne.

”Foreningslivet er en vigtig del af Rødovres DNA. Foreningerne er blandt meget andet med til at skabe stærke fællesskaber, venskaber for livet og en fælles identitet i Rødovre. Man kan måske ligefrem sige, at idræt og foreningsliv er selve hjertet i det danske velfærdssamfund – fordi idræt bringer mennesker sammen og styrker vores fællesskab,” sagde Britt Jensen blandt andet i sin tale, hvor hun også anerkendte idrættens vigtighed i børns indlæring og selvværd.

”Vi ved også, at børn udvikler sig og styrker deres læring gennem fysisk aktivitet og bevægelse. Børn danner relationer og udvikler deres selvværd via idrætten.”

”Motion og bevægelse er også utrolig vigtigt for folkesundheden og for livskvaliteten. Motion og sundhed handler om meget mere end gulerødder og løbeture.”

”Sundhed handler om at have en glad krop – der kan klare en tur med hunden eller en god leg med børnebørnene. Sundhed handler om børn, der griner sammen i børnehaven, mens de hopper i sandkassen. Sundhed handler om unge, der kan tage ansvar for en sund livsstil. Og sundhed handler om, at ældre kan leve et godt og trygt liv længere og med meget mere livskvalitet.”

”Sundhed handler derfor mindst lige så meget om psykisk og mental trivsel. Og fællesskab som fysisk træning. Vi kan derfor forbedre folkesundheden og forebygge sygdom gennem de aktiviteter, der foregår i vores idrætsforeninger. Vi kan ganske enkelt give hinanden meget mere livskvalitet,” sagde Britt Jensen.

Læs hele Britt Jensens tale her…

Der venter bedre faciliteter
Uden at love noget, og slet ikke i overskuelig fremtid, lagde Britt Jensen op til bedre faciliteter, men prioritering og hvad der ønskes, skal findes via dialog i fællesskab.
”Vi har investeret meget i idrætsanlæg gennem årene. Men der er fortsat mange behov og ønsker. Ikke mindst hvis vi vil skabe plads i idrætsforeningerne for de mange nye medborgere, vi får i de her år. Og hvis vi vil fastholde de mange borgere, vi allerede har i idrætsforeningerne.”

”I Kommunalbestyrelsen vil vi være mere på forkant, når det kommer til nye investeringer eller større renoveringer af vores fysiske faciliteter. Vi har derfor aftalt, at vi skal have en investeringshorisont, der rækker længere end de fire år, vores budgetter normalt omfatter.”

”En sådan langsigtet investeringsplan skal naturligvis også omfatte idrætten. Og jeg har en klar forventning om, at idrætten selv vil være med til at prioritere på tværs af de mange ønsker. Herunder ikke mindst – i hvilken rækkefølge vi investerer i de fysiske rammer til idrætten.”
”I fællesskab og via dialog skal vi udarbejde en ny og ambitiøs idrætspolitik. Det skal være til gavn og glæde for os alle,” slog Britt Jensen fast.